Francusko obrazovanje

Konvencija sa AEFE i francuski program

Kao članica najveće svetske mreže škola l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (Agencija za školovanje na francuskom jeziku u inostranstvu), Francuska škola u Beogradu vam garantuje nastavak školovanja bilo gde u svetu. Naime, učenici iz francukih škola u inostranstvu koje su obuhvaćene konvencijom, biće primljeni bez testa za procenu znanja:

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, AEFE garantuje da je obrazovanje koje se pruža u Francuskoj školi u Beogradu u skladu sa principima, programima i pedagoškom organizacijom francuskog obrazovnog sistema.

Uz podršku i podsticaj nastavnog tima škole, svaki učenik može napredovati, ostvariti uspeh i postići najbolje rezultate u odnosu na svoj potencijal. Višegodišnji rezultati na ispitima ukazuju na kvalitet pruženog obrazovanja i posvećenost nastavnog tima.

Učenje jezika u Francuskoj školi u Beogradu

U našoj školi učenici su raspoređeni u odeljenja u kojima se nastava izvodi na francuskom jeziku. Pored toga, oni počinju da uče engleski u završnoj godini vrtića, zahvaljujući čemu na kraju svog obrazovnog puta tečno govore engleski. Uglavnom završavaju gimnaziju sa znanjem engleskog jezika na nivou C1 ili C2 prema CERCL. Učenici istovremeno stiču ili pak produbljuju svoja znanja o srpskom jeziku i kulturi, koji su sastavni deo našeg lokalnog identiteta.

U 5e (6. razred) dobijaju još jedan, četvrti jezik po izboru. Na raspolaganju su im: italijanski, nemački i španski. Zahvaljujući odličnom znanju 4 jezika, naši učenici su spremni da postanu građani sveta i budućnosti.

Jezički nastavni programi u Francuskoj školi u Beogradu

Naša škola nudi dva jezička programa: Classique (klasični, tj. obogaćeni francuski nastavni program) i Parle (intenzivni engleski nastavni program). Više informacija na linku.

U Francuskoj školi u Beogradu ne samo da negujemo interkulturalnost, već istovremeno sprovodimo politiku podrške orijentacije, kako bismo ispratili naše učenike do visokog obrazovanja. Pomažemo im da otkriju tajne poslovnog sveta, sa ciljem da im olakšamo buduće odluke.

Školski sistem à la française