Tim

Direkcija

Upravnica

Christine Chourré

upravlja ustanovom i celim timom škole.

Izvršni direktor

Milan Martinović

Finansijski i Administrativni Direktor – odgovorno lice pred zakonom.

Direktorka vrtića i osnovne škole

Murielle Ducroo

nadležna za obrazovanje u vrtiću i nižim razredima osnovne škole.

Zamenica upavnice / CPE

Christelle Cellé

zadužena za secondaire, tj. više razrede osnovne škole i gimnaziju.

Ovaj tim blisko saradjuje sa diplomatskom kancelarijom koja je pod nadležnošću Ambasadora i sa službama AEFE. EFB je deo mreže AEFE i pridržava se sporazuma kojim su utvrđena pravila partnerstva i odgovarajuće uloge. Škola ima i Upravni odbor, čiji su članovi delom iz udruženja roditelja, a koji utvrđuje visinu školarine, glasa o budžetu i odlučuje o budućim projektima.

Kompletan tim EFB

Organigram

Organigram EFB