Tim

Direkcija

Upravnica

Christine Chourré

vodi ustanovu i nadređena je svim zaposlenima.

Izvršni direktor

Milan Martinović

je lice odgovorno pred zakonom, i ujedno finansijski i administrativni direktor.

Direktorka vrtića i nižih razreda osnovne škole

Murielle Ducroo

je nadležna za obrazovanje u vrtiću i nižim razredima OŠ.

Zamenik upravnice / CPE

Laurent Psalmon

je zadužen za secondaire, tj. više razrede OŠ i gimnaziju.

Ovaj tim blisko sarađuje sa diplomatskom kancelarijom, koja je pod nadležnošću ambasadora, i sa službama AEFE. Francuska škola u Beogradu je deo mreže AEFE i pridržava se sporazuma kojim su utvrđena pravila partnerstva i odgovarajuće uloge. Škola ima i Upravni odbor koji utvrđuje visinu školarine, glasa o budžetu i odlučuje o strateškim pitanjima, a čiji su članovi pored ostalih predstavnika i odabrani roditelji učenika.

Kompletan tim Francuske škole u Beogradu

Tim zadužen za vrtić i niže razrede OŠ

Tim zadužen za više razrede OŠ i gimnaziju

Organigram

Organigram Francuske škole u Beogradu