Istorijat škole

Važni datumi iz istorije škole

Školski objekti

Škola se do danas nalazi u okviru kompleksa sačinjenog od 8 zgrada na Senjaku. Na ovoj lokaciji školu pohađaju učenici uzrasta od 6 do 18 godina.

U februaru 2021. godine, vrtić napušta kompleks u Kablarskoj ulici i seli se na adresu Sanje Živanovića 10, u istom kraju. Vrtić pohađaju deca uzrasta od 2 i po do 5 godina.

Školska uprava

Školom upravlja Upravni odbor sačinjen od 16 članova, od kojih 11 ima pravo glasa.