Francusko obrazovanje

Konvencija sa AEFE i francuski program

Kao članica najveće svetske mreže škola l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, Francuska škola u Beogradu vam garantuje nastavak školovanja bilo gde u svetu. Naime, učenici iz francukih škola u inostranstvu koje su obuhvaćene konvencijom, biće primljeni bez kontrolnog ispita:

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, AEFE garantuje da je obrazovanje koje se pruža u EFB u skladu sa principima, programima i pedagoškom organizacijom francuskog obrazovnog sistema.

Uz podršku i podsticaj nastavnog tima EFB, svaki učenik može napredovati, ostvariti uspeh i postići najbolje rezultate u odnosu na potencijal. Višegodišnji rezultati na ispitima ukazuju na kvalitet pruženog obrazovanja i posvećenost nastavnog tima koji je uz učenike.

Jezici u francuskoj školi

U EFB učenici su raspoređeni u odeljenja u kojima je francuski jezik nastave. Pored toga, oni počinju da uče engleski u poslednjoj godini vrtića, zahvaljujući čemu na kraju svog obrazovnog puta tečno govore engleski. Uglavnom završavaju gimnaziju sa znanjem engleskog jezika na nivou C1 ili C2 prema CERCL. Učenici istovremeno otkrivaju ili pak produbljuju svoja znanja o srpskom jeziku i kulturi, jer su oni sastavni deo našeg lokalnog identiteta.

U 5ème dobijaju još jedan, četvrti jezik po izboru. Na raspolaganju su im: italijanski, nemački, španski i ruski. Zahvaljujući oličnom znanju 4 jezika, naši učenici su spremni da postanu građani sveta i budućnosti.

U EFB ne samo da negujemo interkulturalnost, već istovremeno sprovodimo politiku podrške u usmeravanju, kako bismo ispratili naše učenike do visokog obrazovanja. Pomažemo im da otkriju tajne poslovnog sveta, sa ciljem da im olakšamo buduće odluke.

Školski sistem « à la française »