Stipendija Bourse d’excellence EFB

Školska 2022/2023. godina

Upravni odbor Francuske škole u Beogradu odlučio je da dodeli stipendiju za dvoje učenika koji pohađaju srpsku školu, a u kojoj postižu izuzetan uspeh. Ova stipendija omogućava upis u Francusku školu u Beogradu i pokriva ukupne godišnje troškove školarine od 3e do Terminale (do završnog razreda gimnazije).
Dvoje odabranih učenika, polagaće i francusku državnu maturu (Baccalauréat) koja će im omogućiti upis na studije (visoke škole) bilo gde u svetu. Ovi učenici bi trebalo da ispunjavaju kriterijume za stipendiju Bourse Excellence Major de l’AEFE, koja bi mogla delimično da finansira njihove troškove studija u Francuskoj.
Cilj ove stipendije jeste dalji razvoj i širenje francuske kulture i jezika  kao i podsticanje učenika da slede put akademske izvrsnosti.
Na ovu stipendiju imaju pravo samo kandidati koji nisu francuske nacionalnosti (izjava na čast).

Uslovi pod kojima možete da se kandidujete

Ako ispunjavate uslove za ovu stipendiju, a potrebne su vam dodatne informacije ili / i želite da podnesete svoj dosije za kandidaturu, pišite nam na: efb.admi@efb.rs.

Kandidatura za stipendiju

Svaki kandidat mora da popuni Dosije učenika (Dossier de candidature), koji podrazumeva:

  • Đačke knjižice sa ocenama i komentarima profesora (6. i 7. razred)
  • DELF rezultati koji potvrđuju nivo znanja francuskog jezika B1 ili viši
  • Motivaciono pismo koje pokazuje interesovanja kandidata za francuski jezik i za Francusku školu u Beogradu
  • Projekat orijentacije

Kompletna prijava mora biti dostavljena Francuskoj školi u Beogradu pre 28. februara 2022. na sledeću adresu: efb.admi@efb.rs.

Preuzimanje dokumenata: