Stipendija Bourse d’excellence EFB

Školska 2024/2025. godina

Upravni odbor Francuske škole u Beogradu odlučio je da dodeli stipendiju za dvoje učenika koji pohađaju srpsku školu, a u kojoj postižu izuzetan uspeh. Ova stipendija omogućava upis u Francusku školu u Beogradu i pokriva ukupne godišnje troškove školarine od 3e do Terminale (do završnog razreda gimnazije), i isključivo troškove školarine.
Dvoje odabranih učenika, polagaće i francusku državnu maturu (Baccalauréat) koja će im omogućiti upis na studije (visoke škole) bilo gde u svetu. Ovi učenici bi trebalo da ispunjavaju kriterijume za stipendiju Bourse Excellence Major de l’AEFE, koja bi mogla delimično da finansira njihove troškove studija u Francuskoj.
Na ovu stipendiju imaju pravo samo kandidati koji nisu francuske nacionalnosti (izjava na čast).

Uslovi pod kojima možete da se kandidujete

Ako ispunjavate uslove za ovu stipendiju, a potrebne su vam dodatne informacije ili / i želite da podnesete svoj dosije za kandidaturu, pišite nam na: efb.admi@efb.rs.

Kandidatura za stipendiju

Svaki kandidat mora da popuni Dosije učenika (Dossier de candidature), koji podrazumeva:

  • Đačke knjižice sa ocenama i komentarima profesora (6. i 7. razred)
  • DELF rezultati koji potvrđuju nivo znanja francuskog jezika B1 ili viši. U suprotnom neophodno je prijaviti se za polaganje ovog ispita u Francuskom institutu tokom tekuće školske godine (rezultati se zatim dostavljaju školi)
  • Motivaciono pismo koje pokazuje interesovanja kandidata za francuski jezik i za Francusku školu u Beogradu
  • Projekat orijentacije

Kompletna prijava mora biti dostavljena Francuskoj školi u Beogradu pre 2. februara 2024. na sledeću adresu: efb.admi@efb.rs.

Preuzimanje dokumenata: