Osnovna škola

Osnovna škola traje 5 godina i sastoji se od dva važna obrazovna ciklusa.

Ciklus 2, od 6. do 9. godine: CP, CE1, CE2

Nastava se sprovodi na francuskom jeziku od Petite Section (prve godine vrtića) pa do terminale (završne godine gimnazije). Dobro ovladavanje francuskim jezikom neophodan je preduslov koji će deci omogućiti praćenje nastave u povoljnim uslovima. To je vreme kada se postavljaju osnove za uspešno školovanje kroz učenje osnova čitanja, pisanja, izražavanja i matematike.

Ciklus 3, od 9. do 12. godine: CM1, CM2, 6e

U CM1 i CM2, učenici pretvaraju prethodno stečena znanja u intelektualne alatke koje im omogućuju da se informišu, da stvore trajna znanja, da se osamostale: postanu manje zavisni od stalne pomoći nastavnika.

Obrazovne celine

Ovladavanje govornim i pisanim francuskim jezikom

Ciklus 2

Naučiti čitanje i pisanje i usavršiti govorni jezik su glavni ciljevi u 2. ciklusu. Učenje jezika omogućava učenicima da obogate leksiku i sintaksu, i da se izraze pisanim putem.

Ciklus 3

Znanje jezika se obogaćuje izučavanjem gramatike i konjugacija, kao i pisano izražavanje. Nastavlja se razvoj govornog jezika, đaci koriste francuski jezik da opisušu, da dokažu, predstave svoje radove. Učenici obrađuju različite tekstove. Rasuđuju i uče kroz pisanu formu.

Matematika

Ciklus 2

Poznavanje i korišćenje brojeva, rešavanje problema i početak učenja računskih operacija.

Ciklus 3

Dobro poznavanje celih i decimalnih brojeva, korišćenje raznih matematičkih operacija u službi rešavanja sve različitijih i složenijih problema.
Učenici već znaju određene geometrijske odnose. Uče da vladaju jedinicama za masu, zapreminu, trajanje. Proces mentalne kalkulacije postaje opšte zastupljen.

Moralno i građansko vaspitanje

Ciklus 2

Razvoj građanske i humanističke kulture uz poštovanje drugog i svog ličnog senzibiliteta, kao i razvoj kritičkog posmatranja.

Ciklus 3

Učenici produbljuju svoje znanje, razvijaju kritički pogled i angažovanonost. Jasan im je pojam opšteg interesa.

Svet oko nas

Ciklus 2

Sticanje znanja neophodnih za razumevanje sveta koji nas okružuje, prihvatanje digitalnog okruženja i snalaženje u vremenu i prostoru.

Ciklus 3 – Istorija i Geografija

Sticanje prvih znanja iz predmeta, koja će biti produbljena kasnije u collège i lycée (višim razredima osnovne škole i gimnaziji).

Ciklus 3 – Prirodne nauke

Korišćenjem metoda manipulisanje i eksperimentisanja učenici stiču solidne osnove za dalje sticanje znanja iz oblasti biologije, fizike, tehnologije i informatike. Učenici se upoznaju sa naučnim i tehnološkim pristupima.

Fizičko vaspitanje

Ciklus 2

Razvoj motoričkih sposobnosti kroz različite individualne ili grupne fizičke aktivnosti i prilagođavanje kretanja okruženju.

Ciklus 3

Učenici nastavljaju da usavršavaju motoriki i popravljaju rezultate kroz raznovrsne fizičke aktivnosti, učestvovanje kako u individualnim, tako i u kolektivnim sportskim disciplinama, i u aktivnostima umetničkog karaktera. Usavršava se tehnički i taktički aspekt.

Umetničko obrazovanje

Ciklus 2

Razvoj kroz primenjenu umetnost i muziku, senzibilitet i umetnička ekspresija. Izražavanje emocija i istraživanje sveta slika, rad na glasovnim sposobnostima.

Ciklus 3

Primenjene umetnosti, muzika i interdisciplinarna umetnička nastava omogućavaju razvoj osećajnosti i umetničkog izraza. Zahvaljujući istoriji umetnosti, učenici stiču bogatu opštu kulturu.

Jezici

Ciklus 2 – Srpski jezik

Učenje lokalnog jezika, tj. srpskog u vremenu od 2h nedeljno. Učenici su podeljeni po grupama u odnosu na nivo znanja: maternji ili strani jezik.

Ciklus 2 – Anglais

Učenje engleskog jezika je obavezno za sve učenike, uz izbor jednog od dva ponuđena nastavna programa:
• PFC (intenzivni francuski) podrazumeva 2h engleskog nedeljno;
• PARLE (intenzivni engleski) počinje u Grande Section (poslednjoj godini vrtića) i podrazumeva visok nivo engleskog jezika zahvaljujući 5h engleskog nedeljno (3h engleski jezik, 2h drugih predmeta predavanih na engleskom).

Ciklus 3

Učenje engleskog jezika i upoznavanje sa elementima anglo-saksonske kulture.          Apprentissage de la langue anglaise et des éléments de culture anglo-saxonne. Učenje ili unapređivanje znanja srpskog jezika. Pristup koji garantuje višejezično obrazovanje na vrhunskog nivou. Učenici rade u malim grupama uz spacijalizovane nastavnike i već na kraju 3. ciklusa mogu steći određene diplome.

Izveštaj sa ocenama dostavlja se na kraju svakog tromesečja (u decembru, martu i junu) porodicama učenika preko platforme Livreval. Ovaj izveštaj sa ocenama mora obavezno da bude elektronski potpisan na platformi od strane porodice učenika.

Tipičan dan u osnovnoj školi

Učenici se dočekuju od 7h45 do 8h u dvorištu osnovne škole.

Tokom dana, između 8h i 15h15 (14h15 sredom i 11h15 petkom) pohađaju časove sa svojim učiteljima. Osim toga, imaju i časove jezika i idu na sportske ili kulturne aktivnosti.

Dva odmora predstavljaju vreme za neophodan odmor od nastave, ali isto tako i vreme za socijalizaciju. Najmlađa deca iz 2. i 3. ciklusa su odvojena tokom odmora kako bi provela prijatne trenutke u igri i opuštanju. Pauza za ručak je između 11h15 i 12h35. Škola nudi usluge školske kantine. Fakultativne vanškolske aktivnosti i pomoć oko domaćih su na raspolaganju učenicima osnovne škole, kao i produženi boravak svima danima do 18h, osim petkom do 16h.