Niži razredi OŠ

Niži razredi osnovne škole obuhvataju 5 godina i sastoje se od dva važna obrazovna ciklusa.

Ciklus 2, od 6. do 9. godine: CP, CE1, CE2 (1, 2. i 3. razred)

Nastava se sprovodi na francuskom jeziku od Petite Section (mlađa grupa vrtića) do terminale (završne godine gimnazije). Dobro ovladavanje francuskim jezikom neophodan je preduslov za praćenje nastave u povoljnim uslovima. To je uzrast u kome se postavljaju osnove za uspešno školovanje kroz učenje osnova čitanja, pisanja, izražavanja i matematike.

Ciklus 3, od 9. do 12. godine: CM1, CM2, 6e (4, 5. i 6. razred)

U CM1 i CM2 (3. i 4. razred), učenici pretvaraju prethodno stečena znanja u intelektualne alatke koje im omogućuju da se informišu, da stvore trajna znanja, da se osamostale: postanu manje zavisni od stalne pomoći nastavnika.

Obrazovne celine

Ovladavanje govornim i pisanim francuskim jezikom

Ciklus 2

Naučiti čitanje i pisanje i usavršiti govorni jezik glavni su ciljevi u 2. ciklusu. Učenje jezika omogućava učenicima da obogate leksiku i sintaksu, i da se izraze pisanim putem.

Ciklus 3

Znanje jezika obogaćuje se izučavanjem gramatike, udruživanjem njenih elemenata i pismenim izražavanjem. Nastavlja se razvoj govornog jezika, đaci koriste francuski jezik da opišu, da dokažu, predstave svoje radove. Učenici obrađuju različite tekstove. Rasuđuju i uče kroz pisanu formu.

Matematika

Ciklus 2

Poznavanje i upotreba brojeva, rešavanje problema i početak učenja računskih operacija.

Ciklus 3

Dobro poznavanje celih i decimalnih brojeva, korišćenje raznih matematičkih operacija u službi rešavanja sve različitijih i složenijih problema.
Učenici već poznaju određene geometrijske odnose. Uče da vladaju jedinicama za masu, zapreminu, pojmom vremena. Proces mentalne aritmetike sprovodi se sistematično.

Moralno i građansko vaspitanje

Ciklus 2

Razvoj građanske kulture i humanističkih vrednosti uz poštovanje prava drugih i svojih prava, te razvoj kritičkog mišljenja.

Ciklus 3

Učenici produbljuju svoje znanje, razvijaju kritičko mišljenje i poštovanje obaveza. Jasan im je pojam opšteg interesa.

Svet oko nas

Ciklus 2

Sticanje znanja neophodnih za razumevanje sveta koji nas okružuje, razvijanje osnova digitalne pismenosti i snalaženje u vremenu i prostoru.

Ciklus 3 – Istorija i geografija

Sticanje prvih znanja, koja će biti produbljena kasnije u collège i lycée (višim razredima osnovne škole i gimnaziji).

Ciklus 3 – Prirodne nauke

Rukovanjem i eksperimentisanjem učenici stiču solidne osnove za dalje sticanje znanja iz oblasti biologije, fizike, tehnologije i informatike. Učenici se upoznaju sa naučnim i tehnološkim pristupima.

Fizičko vaspitanje

Ciklus 2

Razvoj motoričkih sposobnosti kroz različite individualne ili grupne fizičke aktivnosti i snalaženje u prostoru.

Ciklus 3

Učenici nastavljaju da usavršavaju motoričke sposobnosti kroz raznovrsne fizičke aktivnosti, učestvovanje u individualnim i u kolektivnim sportovima, i u umetničkim aktivnostima. Usavršavaju se tehničke i taktičke sposobnosti.

Umetničko obrazovanje

Ciklus 2

Učenici se razvijaju kroz likovnu i muzičku umetnost, jačaju sposobnost opažanja i umetničkog izraza. Izražavaju emocije i istražuju svet slika, rade na glasovnim.žavanje emocija i istraživanje sveta slika, rad na glasovnim sposobnostima.

Ciklus 3

Likovna umetnost, muzika i interdisciplinarna nastava umetnosti omogućavaju razvoj osećajnosti i umetničkog izraza. Zahvaljujući istoriji umetnosti, učenici stiču bogatu opštu kulturu.

Jezici

Ciklus 2 – Srpski jezik

Učenje lokalnog jezika, srpskog 2 časa nedeljno. Učenici se dele po grupama u odnosu na to da li im je srpski maternji ili strani jezik.

Ciklus 2 – Engleski jezik

Učenje engleskog jezika obavezno je za sve učenike, uz izbor jednog od dva ponuđena nastavna programa:
• PFC (intenzivni francuski) podrazumeva 2 časa engleskog nedeljno;
• PARLE (intenzivni engleski) počinje u Grande Section (starija grupa vrtića) i podrazumeva visok nivo engleskog jezika zahvaljujući nastavi na engleskom 5 časova nedeljno (3 časa engleskog jezika i 2 časa drugih predmeta na engleskom).

Ciklus 3

Učenje engleskog jezika i upoznavanje sa elementima anglosaksonske kulture. Učenje ili unapređivanje znanja srpskog jezika. Pristup koji garantuje višejezično obrazovanje na vrhunskom nivou. Učenici rade u malim grupama uz stručne nastavnike i već na kraju 3. ciklusa mogu steći određene diplome.

Đačka knjižica dostavlja se porodicama učenika preko platforme Livreval na kraju svakog tromesečja (u decembru, martu i junu). Ovaj izveštaj sa ocenama porodica učenika mora obavezno elektronski potpisati na istoj platformi.

Jezički nastavni programi

Naša škola nudi dva jezička programa: Classique (klasični, tj. obogaćeni francuski nastavni program) i Parle (intenzivni engleski nastavni program). Više informacija na linku.

Tipičan dan u nižim razredima OŠ

Učenici se dočekuju od 7.45 do 8.00 u dvorištu nižih razreda osnovne škole.

Od 8.00 do 15.15 (14.15 sredom i 11.15 petkom) učenici imaju časove sa svojim učiteljima. Osim toga, imaju i časove jezika i idu na sportske ili kulturne aktivnosti.

Dva odmora predstavljaju vreme za neophodan predah od nastave, ali isto tako i vreme za socijalizaciju. Najmlađa deca iz 2. i 3. ciklusa odvojena su od starijih za vreme odmora kako bi svima bili omogućeni prijatni trenuci u igri i opuštanju. Pauza za ručak je između 11.15 i 12.35. Škola nudi usluge školske kantine. Fakultativne vannastavne aktivnosti i pomoć oko domaćih zadataka na raspolaganju su učenicima nižih razreda osnovne škole, takođe i produženi boravak svima danima do 17.30, osim petkom do 16.00.