Niži razredi OŠ

Niži razredi osnovne škole obuhvataju 5 godina i sastoje se od dva važna obrazovna ciklusa.

Ciklus 2, od 6. do 9. godine: CP, CE1, CE2 (predškolsko, 1. razred, 2. razred)

Nastava se sprovodi na francuskom jeziku od Petite Section (mlađa grupa vrtića) do terminale (završne godine gimnazije). Dobro ovladavanje francuskim jezikom neophodan je preduslov za praćenje nastave u povoljnim uslovima. To je uzrast u kome se postavljaju osnove za uspešno školovanje kroz učenje osnova čitanja, pisanja, izražavanja i matematike.

Ciklus 3, od 9. do 12. godine: CM1, CM2, 6e (3, 4. i 5. razred)

U CM1 i CM2 (3. i 4. razred), učenici pretvaraju prethodno stečena znanja u intelektualne alatke koje im omogućuju da se informišu, da stvore trajna znanja, da se osamostale: postanu manje zavisni od stalne pomoći nastavnika.

Obrazovne celine

Ovladavanje govornim i pisanim francuskim jezikom

Ciklus 2

Naučiti čitanje i pisanje i usavršiti govorni jezik glavni su ciljevi u 2. ciklusu. Učenje jezika omogućava učenicima da obogate leksiku i sintaksu, i da se izraze pisanim putem.

Ciklus 3

Znanje jezika obogaćuje se izučavanjem gramatike, udruživanjem njenih elemenata i pismenim izražavanjem. Nastavlja se razvoj govornog jezika, đaci koriste francuski jezik da opišu, da dokažu, predstave svoje radove. Učenici obrađuju različite tekstove. Rasuđuju i uče kroz pisanu formu.

Matematika

Ciklus 2

Poznavanje i upotreba brojeva, rešavanje problema i početak učenja računskih operacija.

Ciklus 3

Dobro poznavanje celih i decimalnih brojeva, korišćenje raznih matematičkih operacija u službi rešavanja sve različitijih i složenijih problema.
Učenici već poznaju određene geometrijske odnose. Uče da vladaju jedinicama za masu, zapreminu, pojmom vremena. Proces mentalne aritmetike sprovodi se sistematično.

Moralno i građansko vaspitanje

Ciklus 2

Razvoj građanske kulture i humanističkih vrednosti uz poštovanje prava drugih i svojih prava, te razvoj kritičkog mišljenja.

Ciklus 3

Učenici produbljuju svoje znanje, razvijaju kritičko mišljenje i poštovanje obaveza. Jasan im je pojam opšteg interesa.

Svet oko nas

Ciklus 2

Sticanje znanja neophodnih za razumevanje sveta koji nas okružuje, razvijanje osnova digitalne pismenosti i snalaženje u vremenu i prostoru.

Ciklus 3 – Istorija i geografija

Sticanje prvih znanja, koja će biti produbljena kasnije u collège i lycée (višim razredima osnovne škole i gimnaziji).

Ciklus 3 – Prirodne nauke

Rukovanjem i eksperimentisanjem učenici stiču solidne osnove za dalje sticanje znanja iz oblasti biologije, fizike, tehnologije i informatike. Učenici se upoznaju sa naučnim i tehnološkim pristupima.

Fizičko vaspitanje

Ciklus 2

Razvoj motoričkih sposobnosti kroz različite individualne ili grupne fizičke aktivnosti i snalaženje u prostoru.

Ciklus 3

Učenici nastavljaju da usavršavaju motoričke sposobnosti kroz raznovrsne fizičke aktivnosti, učestvovanje u individualnim i u kolektivnim sportovima, i u umetničkim aktivnostima. Usavršavaju se tehničke i taktičke sposobnosti.

Umetničko obrazovanje

Ciklus 2

Učenici se razvijaju kroz likovnu i muzičku umetnost, jačaju sposobnost opažanja i umetničkog izraza. Izražavaju emocije i istražuju svet slika, rade na glasovnim.žavanje emocija i istraživanje sveta slika, rad na glasovnim sposobnostima.

Ciklus 3

Likovna umetnost, muzika i interdisciplinarna nastava umetnosti omogućavaju razvoj osećajnosti i umetničkog izraza. Zahvaljujući istoriji umetnosti, učenici stiču bogatu opštu kulturu.

Jezici

Ciklus 2 – Srpski jezik

Učenje lokalnog jezika, srpskog 2 časa nedeljno. Učenici se dele po grupama u odnosu na to da li im je srpski maternji ili strani jezik.

Ciklus 2 – Engleski jezik

Učenje engleskog jezika obavezno je za sve učenike, uz izbor jednog od dva ponuđena nastavna programa:
• PFC (intenzivni francuski) podrazumeva 2 časa engleskog nedeljno;
• PARLE (intenzivni engleski) počinje u Grande Section (starija grupa vrtića) i podrazumeva visok nivo engleskog jezika zahvaljujući nastavi na engleskom 5 časova nedeljno (3 časa engleskog jezika i 2 časa drugih predmeta na engleskom).

Ciklus 3

Učenje engleskog jezika i upoznavanje sa elementima anglosaksonske kulture. Učenje ili unapređivanje znanja srpskog jezika. Pristup koji garantuje višejezično obrazovanje na vrhunskom nivou. Učenici rade u malim grupama uz stručne nastavnike i već na kraju 3. ciklusa mogu steći određene diplome.

Đačka knjižica dostavlja se porodicama učenika preko platforme Livreval na kraju svakog tromesečja (u decembru, martu i junu). Ovaj izveštaj sa ocenama porodica učenika mora obavezno elektronski potpisati na istoj platformi.

Jezički nastavni programi

Naša škola nudi dva jezička programa: Classique (klasični, tj. obogaćeni francuski nastavni program) i Parle (intenzivni engleski nastavni program). Više informacija na linku.

Tipičan dan u nižim razredima OŠ

Učenici se dočekuju od 7.45 do 8.00 u dvorištu nižih razreda osnovne škole.

Od 8.00 do 15.15 (14.15 sredom i 11.15 petkom) učenici imaju časove sa svojim učiteljima. Osim toga, imaju i časove jezika i idu na sportske ili kulturne aktivnosti.

Dva odmora predstavljaju vreme za neophodan predah od nastave, ali isto tako i vreme za socijalizaciju. Najmlađa deca iz 2. i 3. ciklusa odvojena su od starijih za vreme odmora kako bi svima bili omogućeni prijatni trenuci u igri i opuštanju. Pauza za ručak je između 11.15 i 12.35. Škola nudi usluge školske kantine. Fakultativne vannastavne aktivnosti i pomoć oko domaćih zadataka na raspolaganju su učenicima nižih razreda osnovne škole, takođe i produženi boravak svima danima do 17.30, osim petkom do 16.00.