Uslovi upisa

Školarina i uslovi plaćanja 2021/2022

Pogledajte sledeća dokumenta:

Finansijski pravilnik 2021/2022

Školarina 2021/2022

Školarina i uslovi plaćanja 2022/2023

Pogledajte sledeća dokumenta:

Školarina 2022/2023

Upis (novih učenika) u školsku 2022/2023. godinu

Želite da upišete svoje dete u sledećoj školskoj godini u Francusku školu u Beogradu?

Imate mogućnost da ga upišete unapred, od vrtića do završnog razreda srednje škole za školsku godinu 2022/2023 počev od 1. marta 2022.

U tu svrhu, škola je uspostavila posebnu proceduru za upisivanje učenika unapred elektronskim putem. Zahtevi za upis novih učenika, koji trenutno ne pohađaju nastavu u Francuskoj školi u Beogradu, za tekuću školsku godinu ili za sledeću školsku godinu 2022/2023. mogu se podneti preko portala Eduka Francuske škole u Beogradu.

PAŽNJA: naše nadležne službe uzimaju u razmatranje isključivo zahteve za upis sa kompletnom dokumentacijom.

Upis je konačan tek nakon uplate upisne takse u iznosu od 900 € po detetu i nakon prijema predmeta od strane uprave škole. Taksa za upis se ne refundira u slučaju nedolaska deteta u školu.

Ne zaboravite da popunite SVA OBAVEZNA polja.

Kontrolni ispit za ocenu nivoa znanja

Deca koja dolaze iz drugačijeg školskog obrazovnog sistema u odnosu na francuski (državne škole u Francuskoj ili obrazovne ustanove pod okriljem AEFE – Agencije za školovanje na francuskom jeziku u inostranstvu) polažu kontrolni ispit za ocenu nivoa znanja.

Ponovni upis u školsku 2022/2023. godinu

Kampanja obnove upisa za školsku godinu 2022/2023. (za učenike koji trenutno pohađaju Francusku školu u Beogradu) počinje 15. marta 2022.

Ponovni upis se vrši putem interneta na portalu Eduka.

Podsećamo porodice učenika da je obnova upisa konačna samo ako je predmet učenika kompletiran i ako su uredno izmireni svi troškovi školarine, kao i troškovi obnove upisa za školsku godinu 2022/2023. Navedeni iznos za obnovu upisa neće biti refundiran u slučaju da se dete ne pojavi u školi na početku sledeće školske godine.