Vrtić – La maternelle

La maternelle nije običan vrtić, već predstavlja prvu etapu na obrazovnom putu u okviru francuskog obrazovnog kurikuluma. Cilj vrtića je da kod dece podstakne želju da idu u školu, u kojoj se razvijaju, zadovoljavaju znatiželju, igraju se i uče.

U našem vrtiću se postavljaju obrazovne i pedagoške osnove na koje se oslanjaju i kasnije nadograđuju sve naredne etape obrazovanja.

Upravo u vrtiću, deca od 2 i po do 6 godina stiču naviku da poštuju njima prilagođeni ritam i stiču dobro znanje francuskog jezika, neophodno za dalji nastavak školovanja.

Oblasti učenja

Učenje je organizovano u pet velikih celina.

Korišćenje jezika u svim njegovim oblicima

Glavno mesto u vrtiću zauzima učenje jezika. Savladavanje francuskog jezika, na kom se izvodi nastava je osnovni preduslov za uspeh učenika.
Podsticanju i strukturi govornog jezika se postepeno dodaju elementi pisane jezičke kulture. Učenici počinju da razvijaju svest o glasovima, obogaćuju rečnik i sintaksu.

Reagovanje, izražavanje i razumevanje kroz fizičke aktivnosti

Fizička aktivnost utiče na razvoj motoričkih veština, čula, osećanja, intelektualnih sposobnosti i međuljudskih odnosa kod dece. Sve te aktivnosti angažuju, podstiču, obogaćuju maštu i pružaju priliku da se osete emocije i steknu novi opažaji.
Svakodnevno bavljenje fizičkim aktivnostima u vrtiću doprinosi zdravstvenom obrazovanju i omogućava svoj deci, kakvi god da su im «sportski rezultati», da osete zadovoljstvo zbog izvedenih pokreta i učinjenog napora i da što bolje upoznaju svoje telo kako bi ga poštovali.

Fizičke aktivnosti mogu biti različite: duže ili kraće kretanje u prostoru, orijentacija u odnosu na predmete, odžavanje ravnoteže i kretanje u različitom okruženju, ostvarivanje komunikacije sa drugima kroz emotivni i umetnički izraz, saradnja, zajedničko delovanje, ali i sučeljavanje u grupnim igrama.

Reagovanje, izražavanje i razumevanje kroz umetničke aktivnosti

Učenici otkrivaju različite oblike umetničkog izraza. Umetničke aktivnosti pomažu deci da razviju maštu, da iskažu svoje emocije i da ostvare interakciju u okviru grupe.

Sticanje prvih znanja o matematičkim alatima

Kroz igru, rukovanje predmetima i rešavanje problema, učenje matematike se u dečjoj percepciji vezuje za podsticanje znatiželje, zadovoljstva i želje za istraživanjem. To im omogućava da razumeju i koriste brojeve, prepoznaju oblike i da grupišu predmete sa različitim svojstvima u odgovarajuće kategorije prema određenim kriterijumima (oblik, veličina; dužina, masa, zapremina; boja, upotreba, funkcija). Naš cilj u vrtiću je osećaj zadovoljstva koje deci donosi matematičko rasuđivanje.

Istraživanje sveta oko nas

Tokom tri godine u vrtiću, deca uče da posmatraju i postavljaju sebi pitanja u vezi sa svetom koji ih okružuje. Daju prostora svojoj znatiželji i istražuju živi svet, materiju i predmete koje je čovek napravio.
Rezonuju, eksperimentišu i pokušavaju da shvate. Uče kako da se snađu u vremenu i prostoru.

Život u zajednici

U našem vrtiću, deca postepeno uče da prate ritam koji nameće život u kolektivu: učešće u aktivnostima koje predlaže vaspitač, poštovanje rasporeda i pravila zajedničkog života. Deca provode više sati u društvu svojih drugara i uspostavljaju stabilne odnose, koji im omogućavaju da se zajednički i sa zadovoljstvom upuste u proces učenja. Francuska škola u Beogradu je inkluzivna i prima decu sa hendikepom.

Sve aktivnosti se odvijaju na francuskom jeziku. Deca na prirodan način uče i ostvaruju napredak u oblasti francuskog jezika tokom tri ili četiri godine provedene u vrtiću. Za decu van frankofonog govornog područja, učenje francuskog jezika sprovodi se na osnovama dobrog poznavanja maternjeg jezika. To je jedan od razloga zbog kojih je učenje srpskog jezika takođe obavezno za sve.

Učenje engleskog jezika počinje u Grande Section (starija grupa), kada se bira jedan od dva ponuđena nastavna programa:

  • Nastavni program Classique (klasični, tj. obogaćeni francuski program), koji podrazumeva učenje početnog engleskog 1 čas nedeljno, počev od Grande Section (starija grupa). Ovaj program kasnije u nižim razredima osnovne škole podrazumeva 2 časa engleskog nedeljno.
  • Nastavni program PARLE (intenzivni engleski program) sa 4 i po časa nastave na engleskom nedeljno, može se izabrati počev od Grande Section (starija grupa). Deca nastavljaju ovaj program u nižim razredima osnovne škole, sa 5 časova nastave na engleskom nedeljno.

Više informacija o jezičnim nastavnim programima možete naći na linku.

Nastavnici prate napredak dece i daju konstuktivne savete tokom cele školske godine. Sve evaluacije moraju potpisati roditelji. Napredak deteta se beleži u pedagošku svesku (carnet de réussites), koja se daje roditeljima na uvid dva puta godišnje (u januaru i u junu).

Tipičan dan u vrtiću

Od 7.30 decu dočekuju ASEM (pomoćnice vaspitača) u prostorijama produženog boravka. Časovi počinju u 8.20 i završavaju se u 15.35, svim danima osim sredom kada se završavaju u 14.35 i petkom u 11.35. Sve aktivnosti se obavljaju u učionicama u prisustvu vaspitača u malim grupama ili kroz radionice.
Deca istovremeno imaju vremena za odmor i igru u dvorištu koje je u potpunosti prilagođeno njihovom uzrastu.
Deca koja su prijavljena za kantinu, ručaju između 11.35 i 12.55.
Škola nudi i usluge produženog boravka. Roditelji dece koja su prijavljena u boravak, mogu doći po njih posle časova, a najkasnije do 17.30, odnosno do 16 petkom.