Obilazak Kraljevskog dvora

U okviru podrške projektu „Deca pomažu deci“ (u organizaciji Fonda NJ.K.V. Princeze Katarine), imali smo veliku čast da nas princeza Katarina pozove da posetimo Kraljevski dvor. Poseta je bila veoma uspešna jer su učenici završne godine gimnazije (T) obogatili svoje znanje o srpskoj monarhiji, a samim tim i svoju opštu kulturu; imalu su priliku da posete blistavo mesto kulture. Zahvaljujemo princezi Katarini na pozivu. Kliknite na link da biste pogledali video.