Osnovna Škola

Po završetku nastave, Francuska škola u Beogradu (EFB) učenicima osnovne škole stavlja na raspolaganje uslugu dnevnog boravka i program vanškolskih aktivnosti.

 

Postoje dve vrste aktivnosti: tromesečne radionice i sekcije (jednom nedeljno) i godišnji klubovi (jednom do dva puta nedeljno tokom čitave godine).

 

Dnevni boravak može biti tromesečni ili godišnji, a odnosi se na decu do razreda CM2.

 

Kontakt: activites.primaire@efb.rs

 

Organizacija vanškolskih aktivnosti:

13h :                završetak časova

13h-14h15 :    ručak i odmor

14h15 :           početak aktivnosti u «radionicama/sekcijama» ili dnevnom boravku

15h15 :           završetak aktivnosti u «radionicama/sekcijama» / početak aktivnosti

u  «klubovima»

16h15 :           završetak aktivnosti u «klubovima»

18h :           kraj dnevnog boravka.

 

KALENDAR

 

Upis u radionice/sekcije vrši se po tromesečjima, a u klubove na godišnjem nivou.

 

Tromesečja:

  1. tromesečje: od septembra do decembra, zaključno
  2. tromesečje: od januara do marta, zaključno
  3. tromesečje: od aprila do kraja školske godine.

 

 

 OPIS – SATNICA – UPIS

 

Opis i satnica aktivnosti mogu se pronaći na portalu Eduka

Upis na aktivnosti vrši se putem istog portala.

 

Pažnja: broj mesta je ograničen, a odvijanje aktivnosti uslovljeno je minimalnim brojem prijavljenih učenika. Upis u radionice/sekcije vrši se po tromesečjima, a u slučaju otkazivanja s vaše strane, nemate pravo na povraćaj novca.  

 

 

 CENOVNIK ZA ŠKOLSKU GODINU 2019-2020.:

 

Radionica/sekcija (po detetu) po tromesečju. 70 ili 75 €
Klub (po detetu) za godinu dana (za plivački klub: 300 €) 240 €
Dnevni boravak (po danu) po tromesečju 65 €
Dnevni boravak (po danu) za godinu dana 180 €

Iznosi na fakturama iskazani su u dinarima (RSD), prema važećem kursu evra na dan fakturisanja.

 

 

VANŠKOLSKE AKTIVNOSTI (AES)

 

Učenici imaju na raspolaganju čitav niz sportskih, kulturnih i umetničkih aktivnosti.

 

Primer iz 2. tromesečja školske godine 2017-2018.

 

 

UMETNOST      

Radionica SITNI EKOLOŠKI POSLOVI Tetra Pack

KROJAČKA radionica

Radionica za DEKUPAŽ / IZRADU MASKI

Radionica za GRNČARIJU

DRAMSKA sekcija

 

 

KULTURA 

FOTO i VIDEO sekcija

Sekcija za PROGRAMIRANJE i INFORMATIKU

NAUČNA sekcija NA ENGLESKOM

NAUČNA sekcija

SRPSKA sekcija: kultura i civilizacija CP-CE1 (1. i 2. razred osn. škole)

Sekcija za POMOĆ U IZRADI DOMAĆIH ZADATAKA CE2/CM1/CM2

(3., 4. i 5. razred osnovne škole po školskom sistemu u Srbiji)

Sekcija za POMOĆ U IZRADI DOMAĆIH ZADATAKA CP/CE1

(1. i 2. razred osnovne škole)

Sekcija za ŠPANSKI JEZIK

Sekcija za ITALIJANSKI JEZIK

NOVINARSKA sekcija

ČITALAČKA sekcija

 

 

SPORT        

AÏKIDO sekcija

KOŠARKAŠKA sekcija – za dečake

FUDBALSKA sekcija

Sekcija KARATE ZA POČETNIKE

SKIJAŠKA sekcija

Sekcija ZUMBA KIDS

PLESNI klub

PLIVAČKI klub

 

 

DNEVNI BORAVAK 

Sekcija DNEVNI BORAVAK

Klub DNEVNI BORAVAK