Obdanište

Posle nastave, Francuska škola nudi usluge produženog boravka učenicima vrtića.

Upis u produženi boravak može biti tromesečan ili godišnji i odnosi se na decu do razreda CE2 (trećeg razreda).

Kontaktirati : activites.primaire@efb.rs

Satnica vannastavnih aktivnosti :

  • 13h10 : završetak nastave
  • 13h10-13h50 : ručak i pauza
  • Od 13h50 do 18h: produženi boravak (vreme odlaska iz boravka je slobodno)

 

 KALENDAR

 

Upis se vrši za odredjeno tromesečije ili za celu godinu

Tromesečija :

  • tromesečije : od septembra do kraja decembra
  • tromsečije : od početka januara do kraja marta
  • tromesečije : od početka aprila do kraja školske godine

 UPIS

 

Upis na aktivnosti se vrši preko portala Eduka

Vodite računa, broj mesta je ograničen. Upis važi za celo tromesečije i u slučaju odustajanja sa Vaše strane, ne možete očekivati povraćaj novca.

 

 TARIFE 2019-2020 :

 

Produženi boravak (po danu) za celo tromesečije 65 €
Produženi boravak (po danu) za celu godinu 180 €

Iznosi na fakturama su izraženi u srpskim dinarima po kursu evra na dan fakturisanja.