Koledž

SPORTSKA SEKCIJA I AKTIVNOSTI TOKOM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

 

U okviru sportske sekcije i vanškolskih aktivnosti u srednjoškolskog nivoa obrazovanja, naša ustanova pruža vašem detetu mogućnost da učestvuje:

 

1. U aktivnostima sportske sekcije (AS), tako što će učlaniti kao sportista.

 

U srednjoročnom periodu, nadamo se da ćemo uzeti učešće u sportskim susretima sa drugim školama na lokalnom ili međunarodonom nivou. Ali takođe smo postavili za cilj da, u dugoročnom periodu, postanemo član Nacionalnog udruženja školskih sportskih sekcija (UNSS) sa ciljem dodatnog unapređenja bavljenja sportskim aktivnostima u našoj školi.

Predlažemo vam sledeće sportske aktivnosti, pod uslovom da se prijavi dovoljan broj učenika:

– Košarka za dečake, koju vodi G. Savčić sredom od 15h30 do 17h10 u Midanu (Mydan)

– Košarka za devojčice, koju vodi ekipa iz udruženja Marine  Maljković, od 15h30 do 17h00 u Midanu (Mydan) / ili u nemačkoj školi

– Fudbalska sekcija, koju vodi G. Rađenović sredom od 15h30 do 17h10 u ‘Kolonijalu’ (Colonial).

Članarina na godišnjem nivou iznosi  xxx evra i obuhvata i osiguranje.

 

2.U dramskoj radionici u koledžu. Ova aktivnost usmerena je ka boljem ovladavanju govornog francuskog jezika kroz uživanje u obradi klasičnih dela Molijera, Prevera, Beketa…  

 

Pored toga, učenicima se pruža prilika da aktivno učestvuju u odvijanju svake predstave kroz naizmenično stavljanje u ulogu glumca, gledaoca, režisera i kritičara.

Organizacija predstave pred publikom predviđena je za kraj godine.

Za učešće u ovoj aktivnosti, neophodna je prijava. Predviđena je godišnja članarina u iznosu od 50 evra (u ovaj iznos je uračunato i osiguranje).

 

3.U dramskoj radionici u gimnaziji.

 

Ova aktivnost predviđa odigravanje jedne do dve predstave na kraju godine. Od učenika se zahteva istinska motivacija i poštovanje grupe kako ne bi došlo do omalovažavanja rada organizatora projekta i ostalih učesnika.

4.U školskom horu, pod uslovom da se prijavi dovoljan broj učenika u septembru.