Upis i cenovnik

Cenovnik školskog restorana Francuske škole u Beogradu (EFB):

 

Cene navedene u donjoj tabeli obračunate su na bazi jedinstvene cene od 3,70 EUR po obroku po detetu.

Prijavljivanje učenika za obroke u školskom restoranu vrši se po tromesečjima:

       
    UKUPNO GODIŠNJE € Po tromesečju u € *
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
OBDANIŠTE Po izboru: 1 dan nedeljno 129,50 € 51,80 € 37,00 € 40,70 €
OSNOVNA ŠKOLA Po izboru: 2 dana nedeljno 250,00 € 103,60 € 74,00 € 81,40 €
KOLEDŽ Po izboru: 3 dana nedeljno 388,50 € 155,40 € 111,00 € 122,10 €
GIMNAZIJA Po izboru: 4 dana nedeljno 518,00 € 207,20 € 148,00 € 162,80 €
  Po izboru: 5 dana nedeljno 647,50 € 259,00 € 185,00 € 203,50 €

 

* Postoji mogućnost promene cene za školsku godinu 2018/2019.