Osiguranje

Ovim putem želimo da vas obavestimo da je, kao i svake godine, škola osigurala sve svoje đake (obdanište, osnovna škola i srednja škola) u slučaju eventualne nezgode unutar školske ustanove ili za vreme trajanja školskog izleta.

Osiguranje je na godišnjem nivou za školsku 2018/2019 godinu.

Deca su osigurana kako u školi tako i van nje na teritoriji Republike Srbije. Putovanja u inostranstvo su predmet dodatnog osiguranja koje je ugovorila Francuska škola.

Tabela osiguranja sa vrednostima osiguranih suma se nalazi u tabeli ispod :

 

U slučaju nezgode EFB daje deklaraciju osiguravajućem društvu, a porodica je o svemu obaveštena. Napomenuli bismo da ova polisa pokriva samo teške telesne povrede koje su medicinski konstatovane (prelomi..). Osiguranje neće obuhvatiti lakše telesne povrede, kao što su posekotine.