Cenovnik produženog boravka

UPIS U ŠKOLSKU 2020-2021 GODINU

 

Vaša deca mogu da koriste dnevni boravak svakoga dana do 18h. Deca su pod nadzorom pomoćnica učiteljica (ASEM) i animatora u prostorijama vrtića.

 

Deca na koju se odnosi dnevni boravak jesu učenici ove škole od razreda TPS do CM2.

 

Tokom boravka u dnevnom boravku, deca su pod stalnim nadzorom dok se bave različitim aktivnostima. Posle nastave (formula « Produženi boravak 1 ») ili posle aktivnosti (formula « Produženi boravak 2 »), mogu da se igraju u školskom dvorištu vrtića ili u maloj sali za fizičko. Mogu takođe da igraju razne društvene igre, da crtaju ili da učestvuju u raznim aktivnostima na
fransukom jeziku, pod nadzorom animatora.

Osoblje koje ih čuva takođe im predlaže čitanje priča i albuma za decu. Deca mogu da gledaju i crtane,  filmove na francuskom. To je i prilika za porodice da poboljšaju lingvističko okruženje svoje dece na francuskom. Najmlađi imaju mogućnost i da odspavaju ako su umorni.

 

TROŠKOVI PRODUŽENOG BORAVKA

Produzeni boravak 1. se odnosi na učenike, koji pohađaju vrtić i nize razrede osnovne škole. Produženi boravak deca mogu da koriste od ponedeljka do četvrtka od 15h15 do 18h I petkom od 12h35 do 16h.

Predlažemo Vam da upišite svoje dete na godišnjem nivou kako bi ono imalo zagarantovano mesto. Faktura treba da bude plaćena u celosti. Postoji mogućnost upisa i na tromesečnom nivou.

Ukupno godišnje u € po tromesečju u €
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
 

 

VRTIĆ

 

NIŽI RAZREDI OŠ

 

1 dana nedeljno 191.00 €          72. 00 €     72. 00 €          72. 00 €
2 dana nedeljno 382.00 € 144.00 € 144.00 € 144.00 €
3 dana nedeljno 573.00 € 216.00 € 216.00 € 216.00 €
4 dana nedeljno 764.00 € 288.00 € 288.00 € 288.00 €
5 dana nedeljno 955.00 € 360.00 € 360.00 € 360.00 €

* cene su podložne promenama za školsku 2020/2021.

Nepredviđeno prisustvo u produzženom boravku za učenike koji nisu upisani bice prihvaćeno i naplaćivano 10 evra po satu.

 

TROŠKOVI PRODUŽENOG BORAVKA

Produženi boravak 2. se odnosi na učenike, koji pohađaju niže razrede osnovne škole. Produženi boravak deca mogu da koriste od ponedeljka do četvrtka od 16h15 do 18h I petkom od 13h30 do 16h.

po tromesečju u €
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
 

 

 

NIŽI RAZREDI OŠ

 

1 dana nedeljno          51. 00 €     51. 00 €  51. 00 €
2 dana nedeljno 102.00 € 102.00 € 102.00 €
3 dana nedeljno 153.00 € 153.00 € 153.00 €
4 dana nedeljno 204.00 € 204.00 € 204.00 €
5 dana nedeljno 255.00 € 255.00 € 255.00 €

* cene su podložne promenama za školsku 2020/2021.

Nepredviđeno prisustvo u produženom boravku za učenike koji nisu upisani bice prihvaćeno i naplaćivano 10 evra po satu.