Fond solidarnosti

Fond solidarnosti pruža finansijsku pomoć za školarinu, da biste konsultovali proceduru pristupanja ovom fondu, kliknite na link ispod.

Procedura za pristup fondu solidarnosti