Interni pravilnik osnovne škole

INTERNI PRAVILNIK FRANCUSKE ŠKOLE U BEOGRADU – ANEKS 1-a

INTERNI PRAVILNIK OSNOVNE ŠKOLE 2021-2022

 

  • Raspored:

 

Škola je otvorena od ponedeljka do petka.

 

Neophodno je da se brižljivo poštuje raspored školske ustanove, koji je detaljno prikazan u sledećoj tabeli :

 

 

Osnovna škola  
Otvaranje kapije osnovne škole 7h45
Učenici su u dvorištu pod nadzorom učitelja 7h50
Početak nastave 8h
Ručak od 11h15 do 12h35
Kraj nastave 15h15 **
Porodice preuzimaju decu na kraju nastave**

u 16h30 posle jedne od aktivnosti

do 18h u produżenom boravku ***

Dodatne pedagoške aktivnosti (APC)* od 14h15 do 15h15 sredom
Vannastavne aktivnosti od 14h15 do 15h15***

(videti vreme odrżavanja aktivnosti koje su organizovane na godišnjem nivou)

Produženi boravak od 15h15 do 18h

 

* Dodatne pedagoške aktivnosti (APC) : B.O n°6 od 7/02/2013 circular 2013-017 od 06-02-2013

** Kraj nastave sredom u 14h15 i petkom u 11h15

*** Posebna satnica vażi petkom: vannastavne aktivnosti do 13h45 ili 16h, produżeni boravak do 16h

 

2 Bezbednost :

 

Ukoliko žele da se susretnu sa nekim od pedagoškog i nastavnog ili administrativnog osoblja, roditelji treba da se najave i unapred zakažu sastanak sa trażenom osobom. Roditeljima je zabranjeno da sami ulaze u učionice. Svaki roditelj mora biti u pratnji bilo neke od osoba zaposlenih u školi, bilo čuvara.

 

Nekoliko preporuka 

  • Trčanje po hodnicima je strogo zabranjeno, bez obzira na doba dana.
  • Za vreme školskih odmora učenici nikako ne smeju da uđu u učionicu bez dozvole.
  • Učenicima je takođe zabranjeno da se bespotrebno zadržavaju u toaletima.

 

Dolazak učenika u osnovnu školu:

 

Učenike osnovne škole treba dopratiti do školske kapije.

U slučaju kašnjenja, pre odlaska u razred ,obavezno se treba prijaviti pedagoškoj slużbi.

 

 

 

Odlazak učenika iz  osnovne škole :

 

Deca se dovode do školske kapije na kraju nastave ili vannastavnih aktivnosti ukoliko su na njih upisana.

Decu preuzimaju roditelji ili osobe koje su roditelji za to napismeno i poimenice odredili.  Odgovornost nastavnika prestaje kada dete napusti krug škole.

Decu upisanu u produżeni boravak preuzimaju na kraju produżenog boravka roditelji ili osobe koje su roditelji za to napismeno i poimenice odredili.

 

 

3 – Pravila ponašanja u školi, pravila iz oblasti higijene i odevanja učenika:

 

– Učenik koji bolestan dođe u školu neće biti primljen na nastavu.

– U slučaju da je učenik zapušten ili ima parazite, upravnik ili direktor osnovne škole mogu zahtevati od porodice da ona preduzme odgovarajuće mere predviđene za očuvanje zdravlja u zajednici.

– Nastavnici, pomoćnice vaspitačica ili asistenti iz pedagoške službe nemaju pravo da učenicima daju lekove u školi, osim u slučaju PAI (Projet d’Accueil Individualisé – protokola za decu koja pate od hroničnih bolesti ili imaju neke zdravstvene poteškoće). Nikakvi lekovi  nisu dozvoljeni u osnovnoj školi, osim u slučaju PAI.

– Učenici su u  obavezi da bacaju otpatke u kante za smeće u učionicama ili u dvorištu.

– Šminkanje nije dozvoljeno u osnovnoj školi.