Slušamo Vas!

Upravni odbor organizuje dežurstvo Udruženja roditelja učenika radi razgovora sa roditeljima uz kafu, sa ciljem da se razmenjuju iskustva o životu u školi, a sa željom da se čuje ono što roditelji smatraju važnim.

Dežuraće zamenica predsednika Upravnog odbora, gđa Marija Radić, i zavisno od njihovog slobodnog vremena, drugi članovi UO.

Sastanak svakog petka (osim za vreme raspusta) 8.30-10.00, u školskoj kantini (Kablarska 31-35), počev od 13. maja 2022.