Obdanište i autonomija deteta

Tokom predškolskog vaspitanja, dete razvija svoju samostalnost. Za pohađanje obdaništa/školice u okviru Francuske škole u Beogradu (EFB), neophodno je da je dete ovladalo osnovnim higijenskim navikama, odnosno da deca više ne moraju da nose pelene tokom čitavog dana (ni pelene ni Pull Ups).

 

U obdanište se upisuju deca starosti od 3 godine (odnosno deca koja pune 3 godine u tekućoj kalendarskoj godini upisa u školicu), i to najpre u malu grupu (PS), ali pod uslovom da su prestala da nose pelene tokom dana i da su sposobna da samostalno idu u toalet.

 

Deca uzrasta 2 godine (odnosno deca koja pune 2 godine u tekućoj kalendarskoj godini upisa u školicu) mogu se upisati u najmlađu grupu (TPS) pod uslovom da više ne nose pelene tokom dana i nakon razgovora sa upravom škole, koji će pokazati da li su deca sposobna za upis u školicu.