Ambulanta i primena lekova

Ambulanta je mesto za prijem:

  • učenika koji se povrede u školi, koledžu ili gimnaziji;
  • učenika kod kojih se pojave znaci nekog oboljenja u školi, koledžu ili gimnaziji;
  • učenika koji žele da zatraže savet;
  • porodica čijoj deci je potrebno praćenje lekara.

 

 

Uloga zdravstvenog radnika:

 

Zdravstveni radnik obavlja svoju delatnost u tesnoj saradnji sa čitavom školskom zajednicom (profesorima, osobljem odbora za pitanja školskog života, školskom upravom, osobljem za profesionalno usmeravanje). Takođe, ostvaruje brojne kontakte sa porodicama učenika i službom zaduženom za pripremu školskih obroka.

 

Zaduženja:

 

  • Pružanje prve pomoći i intervencije u hitnim slučajevima;
  • Saslušavanje potreba i problema učenika;
  • Davanje saveta (delovanje u sklopu nastavnog tima i među učenicima u svojstvu savetnika iz oblasti zdravstvene zaštite);
  • Prevencija (uspostavljanje programa prevencije);
  • Obrazovanje (aktivnosti u oblasti zdravstvenog prosvećivanja usmerene su ka podizanju stepena odgovornosti, nezavisnosti učenika i njihove uloge u prevenciji, i u sklopu su «zdravstvenog obrazovanja» učenika);
  • Pružanje pomoći u integraciji učenika sa telesnim nedostacima ili hroničnim oboljenjima.

 

 

Uzimanje lekova u školi:

 

Nastavnici nisu obučeni za davanje lekova svojim učenicima. U svakom slučaju, nikada nemojte davati svom detetu da nosi u torbi lekove, čak ni one najbezazlenije. To je rizik i za njega i za njegove školske drugove.

 

Školu pohađaju i deca koja imaju dugotrajne zdravstvene probleme (kao, na primer, alergije…). Za takvu decu, škola može, na zahtev porodice, da aktivira personalizovan plan prilagođenog nastavnog programa (PAI). Ovako pripremljeni PAI treba da odobri porodični lekar.