Prisutnost na času

Izostanci i zakašnjenja

 

Prisustvo na nastavi je bitan uslov za uspeh učenika.

Česti izostanci povlače za sobom pozivanje učenika i njegovih roditelja.

Svako odsustvo mora biti opravdano u rubrici predviđenoj za izostanke u svesci za korespondenciju (carnet de corespondance), opravdanje mora popuniti i potpisati roditelj ili ovlašćena osoba. Da bi mogao da prisustvuje nastavi, učenik mora da preda to opravdanje pedagoškoj službi (vie scolaire). Prihvatanje razloga za odsustvo iz škole odobrava direktor ustanove, koji u određenim slučajevima može tražiti dodatno obrazloženje.

U slučaju planiranog odsustva, od porodica se očekuje da o tome blagovremeno obavesti školu, kako bi se preduzele odgovarajuće mere.

Česti, namerni ili neopravdani izostanci, mogu dovesti do sankcionisanja učenika.

Tačnost  je jedna od suštinski najznačajnijih obaveza.

Svakom učeniku koji bude kasnio može biti onemogućen ulazak na čas. Česta zakašnjenja podležu disciplinskim merama.

 

Izostanci sa kontrolnog zadatka

 

Učeniku, koji je izostao dan uoči kontrolnog zadatka illi sa časova koji prethode kontrolnom zadatku, može biti onemogućeno da radi kontolni zadatak ili mu rezultati sa kontrolnog zadatka mogu biti poništeni.

Učenik koji je odsutan sa kontrolnog zadatka ili usmenog odgovaranja dužan je da prihvati naknadno ocenjivanje, ako profesor to od njega zahteva i to pod uslovima koje odredi profesor.

Ako učenik ne opravda svoje odsustvo ili ako to opravdanje ne prihvati direktor ustanove, učenik će biti sankcionisan.

Svaki rad koji učenik ne preda nastavniku posle kontrolnog, tretiraće se kao da je učenik predao prazan list i može se oceniti nulom.

Broj urađenih kontrolnih zadataka biće upisan na tromesečnom svedočanstvu, kako bi se prikazala prava vrednost prosečne ocene.