Osnovna škola

Prijem:  Učenici dolaze u dvorište osnovne škole od 07h50 do 08h00.

 

Satnica održavanja nastave:

Početak nastave:  08h00

Završetak nastave:  13h00

Jednom nedeljno, učenici imaju nastavu i poslepodne od 14h15 do 15h15.

(CP – CE1 – CE2 utorkom, CM1 – CM2  sredom ).

 

Vreme obroka u školi (za decu prijavljenu za obroke):  od  13h00  do  14h15

 

Fakultativne aktivnosti po prijavi:

Vanškolske aktivnosti održavaju se u vremenu od  14h15 do 15h15 ili od 15h15 do 16h15

Vidi ponudu vanškolskih aktivnosti u Francuskoj školi u Beogradu (EFB): kliknuti na link

Dnevni boravak za decu do CM2 : roditelji mogu da dođu po decu upisanu u dnevni boravak od 14h15 do 18h30.

 

U slučaju odsustva vašeg deteta:

Od prvog dana odsustva, obavestiti školu putem elektronske pošte na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.

U slučaju unapred predviđenog odsustva, obavestiti nastavnika preko sveske za vezu ili školu pismenim putem, preko sveske za vezu ili elektronskom pošto na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.