Obdanište

 

Prijem:  Učenike dočekuju specijalizovani vaspitači za predškolski uzrast u periodu od 07h50 u boravku.

Satnica održavanja nastave počev od Septembra 2021:

Ručak u školi za decu koja su prijavljena :

11h35 do 12h55

 

Produženi boravak :

Decu koja su upisana u produženi boravak, roditelji mogu da preuzmu između 15h35 18h*

* zatvaranje produženog boravka u 16h petkom.

 

U slučaju odsustva vašeg deteta:

Od prvog dana odsustva, obavestiti školu putem elektronske pošte na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.

U slučaju unapred predviđenog odsustva, obavestiti nastavnika preko sveske za vezu ili školu pismenim putem, preko sveske za vezu ili elektronskom poštom na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.