Linkovi obdaništa / osnovne škole

Sveska za vezu:

 

Sveska za vezu je sredstvo za komunikaciju između profesora i roditelja. U prvom razredu osnovne škole, sveska služi za informisanje roditelja o izletima van škole ili bilo kojim drugim aktivnostima. Roditelji je mogu koristiti za zakazivanje sastanaka sa nastavnicima.

 

 

Sastanci na početku nove školske godine:

 

Svi roditelji pozvani su na početku nove školske godine na opšti informativni sastanak sa upravom škole, razrednim nastavnicima i profesorima jezika. Nakon ovog sastanka, sledi informativni sastanak sa razrednim nastavnicima vašeg deteta. Uprava osnovne škole obaveštava roditelje o datumu sastanka već prvog dana školske godine.

Nastavnik predstavlja roditeljima nastavni plan i program za novu školsku godinu, obaveštava ih o rasporedu časova i eventualno o predviđenim izlascima van škole (obilasci i posete, radionice, predstave, nastava u prirodi, itd.).

 

Sastanci na kraju tromesečja:

 

Na kraju prvog i drugog tromesečja, roditeljima se predlažu sastanci sa nastavnicima nakon dostavljanja tromesečnog izveštaja o ocenama.

 

Satanak na zahtev roditelja učenika:

 

Roditelji imaju mogućnost da zatraže sastanak sa nastavnicima ili upravom škole preko sveske za vezu ili tako što će se obratiti sekretarijatu škole.