Školska ekskurzija: Sarajevo i Višegrad

Nobelovac Ivo Andrić i njegov roman Na Drini ćuprija, jedno od dela koje je izborna lektira u okviru drugog dela maturskog ispita (BAK-a) iz francuskog jezika, bili su prvenstvena motivacija za ovu ekskurziju. Sa njome se poklopila i želja da se odazovemo pozivu Francuske škole CIFS Sarajevo. Bila je to prilika da se učenici 2. r. gimnazije (1e) upoznaju sa ovim gradom, sa njegovom bogatom i burnom prošlošću koja ga je tokom vekova učinila pravom multikulturalnom sredinom. Ovo putovanje je tako omogućilo učenicima da shvate vrednosti integracije i razumevanja koje su temelj evropskog projekta, kome teže i zemlje Zapadnog Balkana, a čiji nosilac je i naša škola. Zahvaljujemo Bogdanu, Maši, Filipu, Marti i Mileni na tekstovima koji prate i ilustruju ovu prezentaciju. Pogledajte video sa putovanja na linku.