Upravni Odbor

NAČIN FUNKCIONISANJA

 

Francuska škola u Beogradu (EFB) je školska ustanova kojom upravljaju roditelji učenika i koja je odgovarajućim sporazumom povezana sa mrežom AEFE (Agencije za nastavu na francuskom jeziku u inostranstvu).

 

Za finansijsko upravljanje Francuskom školom u Beogradu (EFB) zaduženo je Udruženje roditelja učenika Francuske škole u Beogradu, u čiji sastav ulaze roditelji svih učenika koji pohađaju Francusku školu u Beogradu (EFB). Svaki član udruženja raspolaže brojem glasova koji je jednak broju dece upisane u školu.

 

 

Upravni odbor predstavlja izvršno telo Udruženja roditelja učenika Francuske škole u Beogradu, sastavljeno od 9 izabranih članova i 7 članova po pravu članstva:

 

Izabrani članovi:

 • 8 dobrovoljnih članova sa pravom glasa, izabranih među roditeljima učenika prilikom godišnjeg zasedanja generalne skupštine, i koji se obnavljaju polovinom broja članova.
 • 1 predstavnik školskog osoblja sa pravom glasa, izabran među osobljem školske ustanove.

 

Članovi po pravu:

 • 5 članova po pravu sa savetodavnim pravom glasa: načelnik ustanove, direktor osnovne škole, administrativni i finansijski direktor, generalni konzul Francuske, ataše za kulturu pri ambasadi Francuske.
 • 2 člana po pravu sa pravom glasa, od čega jedan roditelj učenika, postavljeni na dve godine od strane ambasadora Francuske u Srbiji.

 

Upravni odbor sastaje se najmanje jednom mesečno u cilju raspravljanja i odlučivanja o pitanjima iz oblasti materijalnog, finansijskog i strateškog upravljanja Francuskom školom u Beogradu (EFB), u saradnji sa upravnikom škole.

 

Radne grupe upravnog odbora staraju se o praćenju rada Francuske škole u Beogradu (EFB) u tesnoj saradnji sa upravom škole (upravnikom, direktorom osnovne škole, administrativnim i finansijskim direktorom).

 

Upravni odbor odgovoran je za finansijsko poslovanje ustanove i saziva najmanje dve generalne skupštine u toku godine. Na sednicama generalne skupštine, glasa se o:

 • iznosima školarine;
 • usvajanju računa za prethodnu školsku godinu;
 • budžetu za sledeću školsku godinu;
 • svakoj značajnijoj i strateškoj odluci koja se odnosi na budućnost škole.

 

Osim u oblasti budžeta, upravni odbor bavi se takođe i svim bitnijim vannastavnim pitanjima u vezi sa radom Francuske škole u Beogradu (EFB):

 • profesionalizacijom Francuske škole u Beogradu (EFB);
 • ljudskim resursima;
 • komunikacijom;
 • školskim službama (kantina, školski autobus, vannastavne aktivnosti, itd.).

 

ZADACI  

 

 • Osmišljavanje dugoročne strategije Francuske škole u Beogradu (EFB).
 • Odobravanje finansijskih sredstava upravi Francuske škole u Beogradu (EFB) u cilju obezbeđivanja boljih uslova za nastavu i bolje opreme za učenike.
 • Vođenje računa o opštem interesu roditelja u duhu uzajamnog uvažavanja.

 

Više informacija o radu Udruženja roditelja učenika Francuske škole u Beogradu i upravnog odbora možete pronaći u statutu Udruženja roditelja učenika Francuske škole u Beogradu.

Možete nas kontaktirati na: conseil.gestion@efb.rs

 

Statute APE u Francuskoj možete preuzeti ovde.