Uprava škole

Uprava škole sastavljena je od četiri lica.

 

Pod rukovodstvom direktora škole, bliskog saradnika direktora Agencije za školovanje na francuskom jeziku u inostranstvu  (AEFE), izvršna direktorka obavlja funkciju stalnog savetnika u oblasti budžeta i administracije. Direktorica osnovne škole rukovodi obrazovanjem u razredima osnovnog školskog obrazovanja, dok je glavni savetnik za obrazovanje (CPE)/zamenik direktora zadužen za obrazovne aktivnosti u drugom stepenu obrazovanja. Navedeni tim upravlja aktivnostima škole u tesnoj saradnji sa diplomatskom misijom, a pod rukovodstvom ambasadora.

 

Francuska škola u Beogradu (EFB) je obrazovna ustanova organizovana prema sporazumu sa Agencijom za školovanje na francuskom jeziku u inostranstvu (AEFE) (sporazumom su utvrđene odredbe partnerskog odnosa i uloga svakog od učesnika). Ustanovom upravlja upravni odbor (proizišao iz udruženja roditelja učenika) koji konkretno utvrđuje visinu školarine, izglasava budžet i odlučuje o radovima koji će biti preduzeti.

 

Članovi upravnog tima škole povezani su sa organima za usaglašavanje i odlučivanje.