Savet srednjoškolskog života

Odbor za pitanja gimnazijskog života (CVL) : sastav, nadležnosti

 Zakonski okvir: cirkularno uputstvo 2004-116 od 15. jula 2014.

 

CVL sastavlja predloge u vezi sa obukom delegata učenika i uslovima korišćenja gimnazijskih sredstava.


Obavezno daje svoje mišljenje o sledećim pitanjima:

  1. opštim načelima organizacije nastave, školskog rasporeda vremena i izrade plana utvrđivanja, razrade ili izmene internog pravilnika škole;
  2. opštim načinima i uslovima organizacije ličnog rada i pružanja podrške učenicima;
  3. informacijama u vezi sa usmerenjem u oblasti daljeg školskog i univerzitetskog obrazovanja, kao i profesionalne karijere;
  4. zdravlju, higijeni, bezbednosti i uređenju prostora namenjenog za odvijanje života u gimnaziji;
  5. organizacijom sportskih, kulturnih i vanškolskih aktivnosti.

 

Može da usvaja i uslišava želje u okviru svojih nadležnosti.

 

Francuska škola u Beogradu (EFB)  predstavlja područni CVL 14. i 15. novembra 2017. u Atini  + fotografije

 

Margrit Bosk (Marguerite Boscq) TS, potpredsednica Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL), uzela je aktivno učešće 14. i 15. novembra  na prvom sastanku Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL) za područje jugoistočne Evrope, u svojstvu predstavnika Francuske škole u Beogradu. Uz nju je bio prisutan i gospodin Amar Uriaši (Amar Ouriachi), glavni savetnik za obrazovanje (CPE) i zamenik direktora škole. Ovaj događaj odigrao se u francusko-grčkoj gimnaziji ‘Ežen Delakroa d’Aten’ (Eugène Delacroix d’Athènes) (LFHED).

 

1.

Tokom prve polovine dana, nakon dočeka i upoznavanja i brzog predstavljanja programa, preko kratke sedeljke koja je omogućila da se među učenicima ‘probije led’, učenici su seli za sto i odmah pristupili glavnoj temi: predstavljanju delegata Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL), trenutnom stanju Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL) u različitim oblastima delovanja (projekti u toku, teškoće sa kojima se susreću,…), prikupljanju pitanja u vezi sa obukom,…

 

Nakon toga, gđa Mosar (Mossard), zamenik direktora područne zone, predstavila je platformu AGORA koja će od sada omogućiti sadašnjim i bivšim učenicima AEFE (Agencije za francusko obrazovanje u inostranstvu) da na brz i jednostavan način razmenjuju informacije i komuniciraju među sobom.

 

Drugi deo dnevnog programa bavio se sledećom tematikom:   ‘Kako se razvija i sprovodi projekat u jednoj ustanovi’, sa osvrtom na sledeće elemente:

  • Tip projekta koji sprovodi Odbor za pitanja gimnazijskog života (CVL);
  • Metodologija projekta: na koji način obuhvatiti sve potrebe gimnazijalaca, podstaći ideje, razvrstati ih po prioritetu, proučiti njihovu izvodljivost, kako se vodi rasprava u odboru za pitanja gimnazijskog života (CVL), kako se donose odluke, na koji način se pristupa drugim instancama u procesu donošenja odluke, kako se obezbeđuju finansijska sredstva, na koji način se ubeđuje, komunicira…
  • Komunikacija sa ostalim učenicima, sa odraslima u ustanovi, sa roditeljima, sa drugim partnerima gimnazije, sa ostalim licima u okruženju. Na koji način se ostvaruje komunikacija između Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL)? Na koji način se ostvaruje komunikacija sa gimnazijalcima u okviru područja (zone)?

 

Nakon odličnog zajedničkog ručka, učenici su pristupili, u grupi ili samostalno, obradi teme «održivi razvoj u mojoj školi» sa posebnim osvrtom na sledeće pitanje: šta ću predložiti kao delegat Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL) u svojoj ustanovi?

 

2.

U sredu 16. novembra, svi učenici i pratioci posetili su ‘Stavos Niarchos’, gde je smeštena grčka narodna biblioteka, kao i Atinska opera.

 

Ujutro se ponovo pristupilo razradi tema od prethodnog dana, ovaj put u prisustvu članova Atinskog Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL), glavnih savetnika za obrazovanje ustanova-učesnica i gostiju koji su učestvovali u raspravi prethodnog dana.

 

Svaki od delegata dobio je priliku da precizno iznese predlog projekta koji će izložiti u svojoj ustanovi.

 

Nakon obilaska lokacije u pratnji vodiča, svi učenici i pratioci bili su gosti u ambasadi Francuske.

 

Popodne se završilo pešačkim obilaskom najsimboličnijih lokacija u Atini, kolevci demokratije, koji su organizovali učenici Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL) u Atini. Dionisov teatar, Akropolj i pogled na rimsku Agoru na povratku do autobusa.

 

I jedno malo iznenađenje, učenici su pripremili kratak pozorišni komad na temu nastanka Atine u kojem su glumili delegati Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL). Margrit Bosk (Marguerite BOSCQ) imala je priliku da pokaže svu širinu i raskoš svog talenta, jer već nekoliko godina pohađa glumačku radionicu u Francuskoj školi u Beogradu.

 

Veliko hvala čitavoj ekipi LFEHD generalno i članovima Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL) u Atini na gostoprimstvu, organizaciji i ljubaznosti tokom čitavog trajanja Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL). Posebnu zahvalnost upućujemo porodici Etjen (Etienne) i njihovoj ćerci Emi koji su ugostili Margritu u svom domu tokom boravka u Atini.