Savet škole

Sastav školskog saveta

U sastav školskog saveta ulaze upravnik škole, direktor škole, predstavnici roditelja izabrani od strane porodica učenika (maksimalno 16) i predstavnici nastavnog kadra (najmanje jedan po nivou školovanja).

 

Školski savet se sastaje svakog tromesečja, i to uvek pre sednice školskog odbora, a njime predsedava direktor škole.

 

Nadležnosti školskog saveta:

 

Školski savet ima savetodavnu ulogu, njegovo mišljenje i predlozi iznose se na školskom odboru koji donosi odluku o njima.  

 

Školski odbor:

  • izglasava interni pravilnik škole;
  • iznosi svoje mišljenje o organizaciji  dnevnog boravka;
  • daje saglasnost za organizaciju dopunskih obrazovnih, sportskih ili kulturnih aktivnosti;
  • daje sugestije o načinu funkcionisanja i života u školi;
  • utvrđuje plan organizacije školske nedelje, i učestvuje u izradi školskog plana;
  • usvaja školski plan;
  • upoznaje se sa organizacijom posebnih vrsta pomoći, kriterijumima za izbor školskih udžbenika i ostalog školskog materijala.