Pedagoško veće

Nastavni odbor predviđen je za usaglašavanje stavova nastavnog osoblja. Radi se o telu za savetovanje nastavnika o pitanjima obrazovne politike školske ustanove. Na odboru se priprema pedagoško-nastavni deo plana rada školske ustanove, koji obuhvata i predloge probnih aktivnosti u oblasti nastave i pedagoškog rada.

 

Član R. 421-41-3 zakona o obrazovanju preciznije utvrđuje teme koje se obrađuju na nastavnom odboru, uz poštovanje slobode pedagoškog delovanja nastavnika i nadležnosti koje pripadaju osoblju školske uprave.

 

U okviru reforme gimnazijskog obrazovanja, koja je stupila na snagu od početka školske 2010. godine za učenike upisane u drugi razred srednje škole, nastavni odbor daje svoje mišljenje o mehanizmima za pomoć i podršku učenicima, o opštim uslovima praćenja promena usmerenja u školovanju, organizaciji nastave po oblastima, uslovima i mehanizmima jezičko-kulturne razmene sa drugim obrazovnim ustanovama u Evropi i inostranstvu.

 

Odbor raspravlja o predlozima u vezi sa načinom organizacije individualnog praćenja, koje potom načelnik ustanove iznosi na upravnom odboru. Načelnik ustanove postavlja članove nastavnog odbora, nakon konsultacije sa odgovarajućim pedagoškim timovima i vodeći računa da se među njima postigne najširi mogući konsenzus. O sastavu nastavnog odbora izveštava upravni odbor i nastavnu zajednicu.

 

Zakon utvrđuje minimalni sastav nastavnog odbora:

  • najmanje po jedan razredni starešina za svaki nivo obrazovanja; 
  • najmanje po jedan profesor iz svake nastavne oblasti; 
  • jedan glavni savetnik za obrazovanje. 

 

Nastavni odbor može da pozove u svoj sastav svako lice čije se mišljenje procenjuje korisnim za teme koje su predmet rasprave. Načelnik školske ustanove predsedava nastavnim odborom.