Objekti za nastavu fizičkog vaspitanja

Prostori za fizičko i sportsko vaspitanje

 

Francuska škola u Beogradu koristi dva prostora u blizini škole za odvijanje fizičkog i sportskog vaspitanja učenika. Pomenuta dva prostora pružaju veoma dobre uslove za odvijanje svih vrsta sportskih aktivnosti (po dimenzijama terena, raspoloživoj opremi, infrastrukturi (svlačionice, sigurnosni izlazi,…).

 

1.DKC MAJDAN

 

DKC Majdan – dkcmajdan.org.rs

 

Sportske aktivnosti odvijaju se u profesionalnoj sportskoj sali površine 600 m². Sportska sala raspolaže opremom za odbojku, fudbal, košarku, tenis, mali fudbal i sve druge sportove koji ne zahtevaju neke specifične uslove. Našim učenicima takođe su na raspolaganju najsavremenije svlačionice sa tuševima.

 

Lokacija:

 

 

2.Klub Colonial Sun

 

Klub ‘Colonial Sun’ – colonialsun.rs

 

Klub ‘Colonial Sun’ raspolaže fudbalskim terenom sa najkvalitetnijom veštačkom travom, kao i mogućnošću posmatranja sportskih aktivnosti iz udobnog bar-kluba.

 

Lokacija: