Pravilnik za Vannastavne aktivnosti

UNUTRAŠNJI PRAVILNIK – Aneks br° 7
Pravilnik za Vannastavne aktivnosti

Izglasano na Školskom odboru dana

1. Opšti principi :

Detetov boravak tokom podnevne pauze jeste neobavezna usluga koju škola pruža porodicama. Porodice, prema tome, mogu da odluče da prestanu sa korišćenjem ove usluge. Sa druge strane, Francuska škola može da preduzme mere, trajne ili vremenski ograničene, ukoliko se dete ne ponaša u skladu sa pravilima Unutrašnjeg Pravilnika.

U slučaju nediscipline, uvredljivog i prostačkog izražavanja ili otvorenog ružnog ponašanja, biće preduzete protiv deteta sledeće disciplinske mere od strane upravnika : opomena i / ili udaljavanje na određeno vreme.

2. Podnevna pauza i ručak :

Svaki učenik koji ruča u krugu škole smatra se da je na polu-pansionu.
Boravak u školi na bazi polu-pansiona (ostajanje u školi radi ručavanja) zahteva da učenik bude prethodno prijavljen.
Obaveza učenika je da :
– poštuju svoj redosled odlaska na ručak.
– vode računa o nameštaju kao i da pri odlasku iz trpezarije ostavljaju čiste stolove.
– ne napuštaju prostor koji je određen od strane dežurnih

  1. Vannastavne sekcije i klubovi :

Očekuje se da se učenici ponašaju u skladu sa Unutrašnjim Pravilnikom tokom odlaska na određenu aktivnost van škole i povratka sa nje, kao i tokom same aktivnosti.

Učenici treba da vode računa da ne prave štetu u prostorijama i na opremi koji im stoje na raspolaganju.

U slučaju potrebe, animator može da se obrati roditeljima zbog nepoštovanja pravila, nakon što je o tome obavestio odgovornu osobu zaduženu za Vannastavne aktivnosti.

 

  1. Produženi boravak :

Pohadjanje produženog boravka zavisi od prethodnog upisa deteta na tu aktivnost.

Roditelji su u obavezi da poštuju radno vreme produženog boravka. U slučaju da se kašnjenje u preuzimanju deteta ponavlja, Upravnik može da odbije upis u produženi boravak za naredni period ili da ga poništi za tekući period.