Interni pravilnik nižih razreda

INTERNI PRAVILNIK – Aneks 1
Pravilnik Osnovne škole

Izglasan na Školskom Odboru dana 21.02.19

1 – Komunikacija sa porodicama :

Roditelji koji žele da se sastanu sa nekim od članova pedagoškog i nastavničkog kadra ili osoblja administracije, treba da zakažu sastanak sa dotičnom osobom pre nego što dođu u školu. Roditeljima je zabranjeno da sami ulaze u učionice. Svaki roditelj treba da bude u pratnji nekog od strane zaposlenih ili obezbeđenja.

Svaka informacija koja bude prosleđena roditeljima preko sveske za korespondenciju, mora biti potpisana i vraćena u školu. Na taj način nastavnici imaju dokaz da su roditelji primili obaveštenje.

2 – Ulazak i izlazak učenika:

Škola je otvorena od ponedeljka do petka.

Neophodno je da se brižljivo poštuje raspored nastave, koji je detaljno prikazan u sledećoj tabeli :

Vrtić Osnovna škola
Otvaranje za učenike : 7h45 Otvaranje škole : 7h45
Učitelj dočekuje učenike : 8h Dežurni nastavnik u dvorištu  : 7h50
Početak nastave : 8h10 Prepodnevna nastava : 8h-13h
Kraj nastave : 13h10 Popodnevna nastava, svakom ciklusu je određen jedan dan nedeljno:

CP, CE1, CE2 : utorkom od 14h15 do 15h15

CM1, CM2 : sredom od 14h15 do 15h15.

Deca se predaju porodicama u 13h10 Deca se predaju porodicama u 13h
Ručak: od 13h10 do 13h50 Ručak : od 13h do 14h15
Dodatne pedagoške aktivnosti : (APC*) od 14h do 15h utorkom Dodatne pedagoške aktivnosti (APC*) : tokom nastave
Produženi boravak : od 13h50 do 18h30 Vannastavne aktivnosti : od 14h15 do 15h15 (za aktivnosti na godišnjem nivou – klubove – posebno se informisati).
  Produženi boravak : od 14h15 do 18h30

*APC – Dodatne pedagoške aktivnosti: Službeni Glasnik br. 6 od 7/02/2013 cirkularna nota 2013-017

Ulazak učenika:
Učenici osnovne škole su ispraćeni do glavne kapije.

Učenici vrtića moraju da dođu u učionicu u pratnji odrasle osobe. Osoba koja ih dovodi ni u kom slučaju ih ne sme ostaviti ispred kapije niti ih pustiti da ulaze sami.

Izlazak učenika
a) Učenici osnovne škole :
Deca će iz škole biti ispraćena do kapije (u Kablarskoj ulici) nakon završetka nastave u 13h (u 15h15 kada je reč o deci koja imaju dodatne aktivnosti, kao i onoj koja imaju nastavu posle podne). Od tog trenutka za njih su odgovorni roditelji ili osobe koje su roditelji naznačili. Kada deca izađu iz škole, nastavnici više nisu odgovorni za njih.

b)Učenici vrtića :
Decu iz vrtića mogu preuzeti isključivo roditelji ili osobe koje su roditelji za to napismeno odredili i imenovali, i predstavili ih učitelju. Osoba kojoj se dete poverava nakon izlaska iz vrtića ne mora da ispunjava nikakve posebne uslove što se tiče osobina ili godina. Međutim, ukoliko nastavnik proceni da osoba ne poseduje sve željene osobine (npr. previše je mlada), on može o tome da obavesti roditelje pismenim putem, ali mora u svakom slučaju poštovati izbor i odluku roditelja, za koju su oni lično odgovorni. (cirkularna nota br. 91-124 od 6. juna 1991. – odeljak 5)

3 – Život u skoli, higijena i odevanje

U bilo kom trenutku dana, zabranjeno je da se trči po hodnicima i da se zadržava u toaletima.

U toku rekreacije, učenik ne sme da ulazi sam bez dozvole u učionicu.

Učenik koji bolestan dođe u školu neće biti primljen na nastavu.

Nastavnici, pomoćnice vaspitačica ili bilo ko od zaposlenih, nemaju pravo da učenicima daju lekove u školi, osim u slučaju PAI („Projet d’Accueil Individualisé“ – protokola kod dece koja pate od hroničnih bolesti ili imaju neke zdravstvene poteškoće). Nikakvi lekovi nisu dozvoljeni ni u osnovnoj školi ni u vrtiću, osim u slučaju PAI.

U slučaju da je učenik zapušten ili ima parazite, direktor ustanove ili direktor osnovne škole mogu zahtevati od porodice da preduzme odgovarajuće mere predviđene za očuvanje zdravlja u zajednici.

Učenici moraju bacati otpatke u kante za smeće u učionicama ili u dvorištu.

Šminkanje nije dozvoljeno u osnovnoj školi.