Opšti školski pravilnik

OPŠTI ŠKOLSKI PRAVILNIK

Izglasan na Školskom Odboru dana 21.02.2019.

UVOD

Školski Pravilnik određuje principe i pravila opšteg funkcionisanja škole, prema pravilima i uputstvima Agencije za obrazovanje na francuskom jeziku u inostranstvu (AEFE) i francuskog Ministarstva prosvete, prilagođen specifičnostima ustanove.
Funkcionisanje nizih razreda OŠ (aneks 1) kao i viših razreda i gimnazije (aneks 2) je definisano posebnim pravilnikom koji roditelji, učenici i zaposleni potpisuju i obavezuju se da ga postuju.

1 OPŠTA PRAVILA

Francuska škola u Beogradu je ustanova za usmeravanje, vaspitanje i obrazovanje dece, cilj joj je da od njih načini samostalne i odgovorne pojedince, u okviru vrednosti, načela i pravilnika AEFE i francuskog Ministarstva prosvete.
Francuski jezik je zvanični jezik škole. Od učenika i od zaposlenih se očekuje da u krugu škole pričaju na francuskom tokom čitavog dana. U prostorijama škole, upotreba francuskog jezika je obavezna.

Prava i obaveze učenika su definisana i sprovode se kroz poštovanje principa sekularizma (Pravilnik aneks 3). Ostvarivanje tih prava, ličnih ili kolektivnih, ne dozvoljava bilo kakvu propagandu niti prozelitizam (pokušaj nametanja svoje vere, političkih stavova i sl.), ne sme da ugrožava dostojanstvo, slobodu, niti da narušava ostala prava članovima školske zajednice, takođe ne sme da ugrožava njihovo zdravlje ili bezbednost. Nije dozvoljeno javno diskriminišuće izražavanje, delovanje, nošenje oznaka, naročito ako se odnose na veroispovest, nacionalnu pripadnost ili pol.
Učenici ostvaruju prava navedena u pravnim dokumentima, naročito prava na izražavanje, okupljanje, udruživanje, pod nadzorom upravnika i eventualno uz odobrenje Školskog Odbora.
Oni su dužni da izvršavaju svoje obaveze, da prisustvuju svim časovima, da urade i predaju sve tražene domaće zadatke, ili radove druge vrste, da odrade sve kontorlne zadatke i da polažu ispite. Takođe su dužni da poštuju opšta pravila ponašanja i sva administrativna uputstva, koja u ovom tekstu nisu precizirana. Obavezni su da se podvrgnu školskom sistematskom pregledu.
Dužni su da zabeleže svaku korisnu informaciju i da bez odlaganja predaju svojim porodicama svaki dokument koji škola šalje.
Poštovanje drugih se iskazuje pre svega stalnom ljubaznošću, solidarnošću, prikladnim oblačenjem i ponašanjem. Od svakog učenika se zahteva lična disciplina, čime će doprineti dobrim uslovima za zajednički život i rad. Svi su dužni da poštuju zajednička dobra i životnu sredinu.

Učenici se obavezuju na samodisciplinu u svom ponašanju i međusobnim odnosima, neophodnu za dobrobit, poštovanje i bezbednost svakog učenika.

2 BEZBEDNOST

2.1 Saobraćaj i bezbednost u blizini škole
Porodice i učenici su svi svesni poteškoća koje se odnose na bezbednost u okolini škole. Na svakome je da preduzme sve moguće mere kako bi se smanjili mogući rizici.
Pravna odgovornost škole se ne odnosi na događaje van ograđenog prostora u kojem se ona nalazi i koji su izvan njene nadležnosti.
Moralna odgovornost škole prirodno dovodi do toga da brine o bezbednosti u svojoj okolini i njenom poboljšanju. Ova moralna odgovornost može da dovede i do kažnjavanja učenika zbog neprihvatljivog ponašanja u neposrednoj blizini školske ustanove.

2.2 Bezbednost : pristup školskoj ustanovi
Ulazak u prostorije strogo je ograničen i dozvoljen samo u posebnim slučajevima, ako je prethodno najavljen, isključivo nastavnom osoblju.

2.1.1 Roditelji
Zahteva se od roditelja da izuzetno pažljivo voze u okolini škole radi bezbednog kretanja dece.
Roditeljima je strogo zabranjen ulazak u zbornicu i učionice, bez poziva nekog od zaposlenih.
Roditelji se obavezuju da strogo poštuju pravila i zabrane koji su na snazi u školskoj ustanovi. Unošenje kućnih ljubimaca je strogo zabranjeno.

2.1.2 Učenici
Učenici moraju kod sebe imati svoju svesku za korespondenciju (“carnet de correspondence” – ona je veza između škole i roditelja) koju može da im zatraži bilo ko od zaposlenih. Učenici moraju strogo da poštuju školska pravila i zabrane.

2.3 Bezbednost u školskom objektu
Kretanje kroz školu treba da bude što brže i pažljivije, uz poštovanje bezbednosti svakog pojedinca.
Opšta bezbednost je regulisana stalnim nadzorom. Svako je u obavezi da primi k znanju uputstva i savete koje izdaje uprava i da ih prosledi onima kojima su namenjeni.
Za vreme velikog odmora i pauze za ručak učenici su dužni da izađu iz zgrade. Učenici mogu da izađu iz učionica tek pošto je profesor to dozvolio, i uz njegovu pratnju. Školske torbe moraju da budu poređane ispred učionica tako da ne blokiraju prolaz.
Takođe, odgovornost svakoga je da aktivno učestvuje i pruži svoj maksimum u očuvanju bezbednosti.
Prisustvo svakog sumnjivog lica ili predmeta mora biti prijavljeno istog trenutka.
Boravak u učionicama ili hodnicima van časova nije dozvoljen osim uz odobrenjen nekog od animatora vanškolskih aktivnosti.

2.4 Bezbednost za vreme pauze za ručak i vanškolskih aktivnosti
Animatori i učenici imaju obavezu da se pridržavaju uobičajenih bezbednosnih pravila u okviru vanškolskih aktivnosti.
Animatori imaju na raspolaganju telefonske brojeve staratelja kao i ovlašćene klinike ili doktora i mogu ih po potrebi u svaki čas pozvati.

3 ŠKOLSKI ŽIVOT I RAD

3.1. Upotreba mobilnih digitalnih uređaja
3.1 a Učenici nižih i viših razreda OŠ
Upotreba mobilnih telefona i svih drugih digitalnih elektronskih uređaja za komunikaciju (smart satovi, tableti itd..) je zabranjena u svim školskim prostorijama i tokom svih školskih, odnosno nastavno-pedagoških aktivnosti van školskih prostorija (teren, odnosno sala za fizičko, kao i tokom pedagoških izleta/ekskurzija).
Učenici su dužni da pomenute uređaje isključe i da ih stave u svoju đačku torbu pre ulaska u školu.
Jedino je dozvoljena upotreba :
– Medicinskih uređaja koji idu uz određenu komunikacionu opremu, samo ukoliko je učeniku odobren određeni zdravstveni protokol, odnosno ako ima neki hendikep ili drugih zdravstvenih teškoća (protokoli PPS i PAI).
– U pedagoške svrhe i tokom rada na času ili nastavnog istraživanja vođenog od strane nastavnog ili pedagoškog kadra.

U slučaju da se učenik ogluši o ovu zabranu, bilo koji zaposleni škole može tom učeniku privremeno da oduzme mobilni telefon, koji će zatim biti vraćen prvenstveno roditeljima učenika ili samom učeniku na kraju časova. Uz oduzimanje telefona može da sledi i kazna jednosatnog zadržavanja u školi sa radom posle časova ili u vidu dodatnog rada koji učenik treba da napiše i preda.
U ozbiljnijim slučajevima, ukoliko je potrebno, mogu biti preduzete disciplinske sankcije predviđene članom R.511.13 francuskog zakona o obrazovanju.
Pogledati Službeni Glasnik RF broj 35 objavljen 27. septembra 2018. i zakon RF br. 2018 -698 objavljen 03. avgusta 2018.

3.1. b Upotreba mobilnih digitalnih uređaja za učenike gimnazije
Upotreba mobilnih digitalnih uređaja (telefoni, smart satovi, tableti…) strogo je zabranjena u učionicama i za vreme nastave. Ovi uređaji moraju biti isključeni za vreme svake pedagoške aktivnosti osim uz odobrenje nastavnika ili profesora. Mogu se koristiti isključivo van školskih zgrada, i van vremena školskih aktivnosti.
Školska ustanova nije odgovorna za eventualnu krađu, gubljenje ili oštećenja nekog od ovih uređaja.

3.2 Upotreba duvana
Pušenje običnih i elektronskih cigareta je strogo zabranjeno u krugu škole.

3.3 Muzički instrumenti
Korišćenje muzičkih instrumenata nije dozvoljeno, osim u slučaju organizovanih školskih aktivnosti u kabinetu za muzičko, ili na mestima predviđenim za odmor, uz odobrenje pedagoške službe (“Vie Scolaire”).

3.4 Karte i ostale drušvene igre
Igranje karata i sve ostale društvene igre nisu dozvoljene, osim na mestima za odmor koje odredi pedagoška služba, dok su igre za novac strogo zabranjene.

3.5 Odevanje učenika
Način odevanja je sastavni deo vaspitanja i oblačenje mora obavezno da bude pristojno i odmereno, prilagođeno vremenskim uslovima (velikim vrućinama i hladnom vremenu) i van skolskim aktivnostima. Nošenje kapuljače, kačketa ili bilo koji vid pokrivanja glave su strogo zabranjeni unutar škole. Nošenje šorca je dozvoljeno samo za vreme časova fizičkog vaspitanja. Ukoliko učenik ne poštuje pomenuta pravila može mu biti zabranjen pristup nastavi i biće zadržan u pedagoškoj službi (Vie Scolaire) ili u školskom sekretarijatu. Zakonski staratelji će o tome istog trenutka biti obavešteni kako bi se ispravila greška. Svako ponovljeno kršenje navedenih pravila ponašanja, povlači sa sobom kazne ili sankcije.

3.6 Neovlašćeno fotografisanje
Važeći zakon štiti pravo na privatnost, tim zakonom se zabranjuje snimanje i slikanje ljudi bez njihove izričite saglasnosti, i eksploatacija slika ili snimaka. Primenjen na rad škole kao institucije, ovaj zakon zabranjuje da bilo ko, učenik ili zaposleni, bude fotografisan ili sniman (fotoaparatom ili mobilnim uređajem…), a posebno zabranjuje upotrebu, emitovanje ili širenje tih snimaka na bilo koji način (papir, digitalni uređaji, blog, sajt…) bez znanja i pristanka osobe o kojoj se radi. Oni koji prekrše ovu zabranu mogu biti sankcionisani, što može dovesti i do konačnog isključenja odlukom Disciplinske komisije, a zatim upućeni nadležnim pravosudnim organima.

3.7 Pristup internetu :
Roditelji, učenici i zaposleni se obavezuju da će poštovati i potpisati IT pravilnik (Aneks 4) koji je u vezi s internetom, mrežom i poslovnim mejlovima.

3.8 Prevencija krađe :
Savetuje se učenicima da ne nose u školu velike sume novca, ni predmete od vrednosti.
Školska ustanova nije odgovorna za eventualnu krađu, gubljenje ili oštećenja.

4 KOMUNIKACIJA, ŠKOLSKA I PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

4.1 Komunikacija između roditelja i nastavnog osoblja
Bilo koji vid komunikacije između roditelja i nastavnog tima moguć je tokom čitave školske godine (roditeljski sastanci, otvorena vrata, pojedinačni susreti).

4.2 Dostavljanje informacija i administrativnih dokumenata
Osnovno dostavljanje informacija se odvija putem učenika.
Porodice takodje mogu redovno da posećuju sajt škole.
Pojedine informacije su samo na francuskom.
Članovi zvaničnih tela (Saveta škole, Odeljenjskog veća, Disciplinske komisije itd.) moraju da vode računa o poverljivosti razmena informacija.
Mole se porodice da blagovremeno obaveste školu u slučaj zarazne dečije bolesti (varičele, rubeola, zauške, …)

5 POHAĐANJE NASTAVE

5.1 Izostanci i zakašnjenja
Redovnost na časovima je bitan uslov za uspeh učenika.
Česti izostanci povlače za sobom pozivanje učenika i njegovih roditelja. Česti, namerni ili neopravdani izostanci, mogu dovesti do sankcionisanja učenika.
Svako odsustvo mora biti opravdano u rubrici predviđenoj za izostanke u svesci za korespondenciju (« carnet de corespondance »), opravdanje mora popuniti i potpisati roditelj ili ovlašćena osoba. Da bi mogao da prisustvuje nastavi, učenik mora da preda to opravdanje pedagoškoj službi (« Vie Scolaire »).
U slučaju planiranog odsustva, od porodica se očekuje da o tome blagovremeno obavesti školu, kako bi se preduzele odgovarajuće mere.
Tačnost je jedna od suštinski najznačajnijih obaveza.
Svakom učeniku koji bude kasnio može biti onemogućen ulazak na čas.

5.2 Obavezno prisustvo
Prisustvo je obavezno na svim časovima koji su predviđeni rasporedom. Učenici su dužni da dođu u školu pre početka prvog časa i odu na kraja prepodnevne nastave, za učenike sa dozvolom za izlazak u vreme pauze za ručak (« externes »), dok oni koji koji ručaju u kantini (« demi-pensionnaires »), napuštaju školu posle završetka poslepodnevne nastave. Učenici mogu da borave u školi pre ili posle nastave ukoliko imaju dodatne ili vannastavne školske aktivnosti. Za vreme časova i školskih odmora, učenici ne smeju da napuste školu ni pod kojim okolnostima osim u izuzetnim slučajevima, uz odobrenje školskog pedagoga (« CPE ») ili uprave vrtića i nižih razreda OŠ.

6 DOLAZAK I ODLAZAK UČENIKA

Radno vreme je definisano za svaki nivo (vrtić, niži razredi i viši razredi OŠ i gimnazija) u skladu sa rasporedom časova i vanškolskim aktivnostima.
Neophodno je TAČNO se pridržvati radnog vremena škole.
Savetuje se učenicima da dođu u školu 10 minuta pre početka časova.

7 KAZNE I DISCIPLINSKE MERE

(U skladu sa cirkularnom notom br.2014-059 od 27/05/2014.)
Glavni cilj je, pre primene disciplinskih mera, bilo da se radi o disciplinskoj meri koju je izrekao Upravnik ustanove ili Disciplinsko veće, dati prioritet preventivnim merama i dijalogu.
Propusti u ponašanju učenika u većini slučajeva mogu biti rešeni u direktnom dijalogu između učenika i zaposlenih u školi.
Upravnik ustanove i nastavno osoblje (profesori, odgovorni u pedagoškoj službi (« Vie Scolaire », uprava), uvek nastupaju iz perspektive obrazovanja i vaspitanja. Vaspitne mere se uvode da bi se razvijala učenička odgovornost, poštovala pravila života u zajednici i odnos prema školskim obavezama. Takođe, kao vid disciplinske mere, učenicima može biti dodeljen školski pratilac (l’accompagnement scolaire) ukoliko se za to ukaže potreba.
Škola će davati prednost merama koje podstiču odgovornost, alternativnim merama, uslovnim kaznama, a u cilju popravljanja i poboljšanja učeničkog ponašanja.
Disciplina u školi je odgovornost svih zaposlenih, udruženih u brizi za poštovanje moralnih načela, vrednosti, pravila i pravilnika.

7.1 Školske kazne
Disciplinske mere se uglavnom odnose na lakše povrede obaveza učenika, na ometanje časa i reda u školi. Ove mere mogu izreći članovi uprave, nastavno osoblje, zaposleni u pedagoškoj službi (Vie Scolaire) i profesori, ali i neki drugi član školske zajednice.

7.2 Disciplinske mere
Ove mere se odnose na ugrožavanje osoba i uništavanje imovine kao i na teške povrede obaveza učenika. Njih izriče Upravnik ustanove. Svaka disciplinska mera ulazi u dosije učenika.

7.3 Način sprovođenja disciplinskih mera
Sve disciplinske mere mogu biti momentalno sprovedene ili uslovne, ali njihovo izvršenje ne sme prekoračiti školsku godinu u kojoj se incident dogodio. Jedino instanca koja određuje disciplinsku meru može da je izrekne kao uslovnu ili ne.

8 FIZIČKO VASPITANJE

Fizičko vaspitanje podleže posebnom pravilniku (Aneks 5) koji roditelji, učenici i zaposleni se obavezuju da potpišu i da ga se pridržavaju.

9 CENTAR ZNANJA I KULTURE (skraćeno i u daljem tekstu – CZK)

CZK je na raspolaganju učenicima radi zadovoljstva čitanja i kultrunog uzdizanja, ali i individualnog ili kolektivnog rada i pretraživanja.
Funkcionisanje CZK je određeno detaljnim unutrašnjim pravilnikom (Aneks 6) koji roditelji, učenici i zaposleni se obavezuju da potpišu i da ga se pridržavaju.

10 VANŠKOLSKE AKTIVNOSTI I PODNEVNA PAUZA

Period vanškolskih aktivnosti i podnevne pauze za ručak je regulisan posebnim pravilnikom (Aneks 7) koji roditelji, učenici i zaposleni se obavezuju da potpišu i da ga se pridržavaju.

11 UPIS / ISPIS

Upis u školu je uslovljen prihvatanjem Unutrašnjeg pravilnika, koji je izglasan od strane Saveta škole. U slučaju dužeg neopravdanog odsustva i nakon dve opomene porodici, director školske ustanove moze da proglasi učenika za ispisanog.