Procedure u slučaju hitnosti

Postupci u hitnim situacijama utvrđeni su i postavljeni na vidnom mestu u prostorijama škole. 

 

Svake godine, razrađuje se Poseban plan obezbeđenja školske ustanove (PPMS). Plan odobrava odgovorno lice zaduženo za pitanja bezbednosti pri ambasadi Francuske u Srbiji.

 

U toku školske godine, sprovodi se nekoliko vežbi evakuacije iz prostorija, u principu jednom u toku tromesečja:

  • Evakuacija u slučaju požara, u toku 1. tromesečja;
  • Povlačenje u određenu prostoriju u slučaju upada stranih lica u školu, u toku 2. tromesečja;
  • Evakuacija u slučaju zemljotresa, u toku 3. tromesečja.

 

Uz navedene vežbe, u toku godine će biti sprovedena i vežba povlačenja u određenu prostoriju u slučaju nastanka hitne situacije koja bi zahtevala primenu takve zaštitne mere.