Odbor higijene i sigurnosti

Ovu komisiju obrazuju članovi iz sastava školskog odbora.

 

Higijena

 

Čišćenje prostorija obavlja se svakodnevno, kao i provetravanje u dovoljnoj meri za održavanje nivoa čistoće. Osim toga, praksa stalnog podsticanja na održavanje reda i čistoće pruža deci mogućnost da doprinesu da se zadrži stalan nivo higijene.

 

Bezbednost

 

Bezbednosne vežbe održavaju se u skladu sa važećim zakonskim propisima. Poseban dokument u kojem se beleže aktivnosti i mere preduzete u oblasti bezbednosti podnose se školskom odboru na uvid.   

 

U želji da se izbegnu nezgode i nesrećni slučajevi, u školskoj ustanovi su zabranjene grube igre, gurkanje i jurcanje. Pored toga, roditelji su dužni da njihova deca ne nose sa sobom nikakve opasne predmete ili sredstva.

 

U slučaju nezgode ili blaže povrede, dete je u obavezi da odmah o tome obavesti odgovornu odraslu osobu. U slučaju potrebe, umesto njega to treba da urade njegovi drugovi. U školi je zabranjena upotreba žvaka i lizalica. Škola se ograđuje od bilo kakve odgovornosti u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja nekog vrednog predmeta koji bi učenik uneo u školsku ustanovu.

 

Pakovanje obroka / užine

 

Roditeljima se skreće pažnja da u školi ne postoji mogućnost odlaganja u frižider obroka/užine koje njihovo dete ponese u školu. Savetuje se da se deci ne priprema lako kvarljiva hrana.

Roditelji koji se odluče da njihova deca donose svoje obroke u školu dužni su da potpišu izjavu kojom se škola oslobađa od odgovornosti za eventualno trovanje dece hranom.