FŠB u brojkama

Rezultati na polaganju maturskog ispita: Sednica za 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018. god.

 

 

Godina

 

Broj kandidata

2011

 

16

 2012

 

15

2013

 

18

2014

 

23

2015

 

26

 2016

 

22

2017  

 

26         

2018

 

30

  93,75%  86,66% 95% 100% 100% 100%  96 %   96.6%
Smer književni L 100%  100% 100% 100% 100% 100%  100%   100%
Smer ekonomsko-društveni ES 83,33%  100% 92% 100% 100% 100%  100%  91.6%
Smer naučni S 100%  50% 100% 100% 100% 100%  91.6% 100%
Vrlo dobar 3 0 1 3 5 3 1 4
Dobar 1 2 2 3 7 6 3 3
Dosta dobar 2 6 5 11 10 4 6 7
Prolazan 9 5 10 6 4 9 15 15