Život u osnovnoj školi

Dani u osnovnoj školi ispunjeni su programom i raznovrsnim aktivnostima. Nastavne programe različitih razreda u osnovnoj školi  možete pronaći na razrednim blogovima i na sajtu «umetnost i kultura».

 

 

Jedan dan u osnovnoj školi:

 

Od 8h do 13h, vreme predviđeno za nastavu

U periodu dana predviđenom za nastavu, od 8h do 13h, učenici pohađaju časove sa svojim razrednim nastavnikom i časove jezika, a izlaze van učionice na časove fizičkog vaspitanja ili na kulturne aktivnosti.

 

 

Dva školska odmora predstavljaju vreme predviđeno za odmor i neophodni su za proces učenja,  ali takođe i za društveni život učenika.

Najmlađi učenici 2. ciklusa obrazovanja odvojeni su na školskom odmoru od učenika 3. ciklusa,  kako bi se svima omogućilo da provedu prijatan odmor u igri i opuštanju.

Školski dan je dug i časovi se nižu jedan za drugim, pa se deci ostavlja mogućnost da za vreme odmora pojedu užinu. Učenicima je na raspolaganju jedan kiosk u kojem mogu da kupe, pomoću tiketa, različite prehrambene artikle i sokove.

 

Od 13h do 14h15, pauza za ručak

Školski restoran omogućava deci da za vreme ručka ostanu u školi. Ako želite da saznate više, kliknite ovde na link ka školskom restoranu

 

Od 14h15 do 15h15: poslepodnevne aktivnosti

U zavisnosti od dana u nedelji, deca mogu da imaju jedan obavezan školski čas ili da učestvuju na fakultativnim vanškolskim aktivnostima.

 

Posle 15h15:

Svim učenicima koji pohađaju osnovnu školu na raspolaganju su vanškolske aktivnosti u vidu bavljenja sportom u sportskim klubovima, kao i dnevni boravak.