Nauka

PEDAGOŠKI IZLET- FESTIVAL NAUKE U BEOGRADU

 

 

Pedagoški izlet učenika 6ème i 3ème razreda na festival nauke u Beogradu, 5. i 6. decembra. Obilazak brojnih štandova je omogucila našim učenicima da steknu nova saznanja i da obogate vec stečena na interesantan način.

 


PEDAGOŠKA EKIPA

 

  • BIOLOGIJA: G-din Fabrice MAZZA, G-dja Natasa RADIVOJEVIC
  • HEMIJA I FIZIKA: G-din Nicolas BLANC, G-din Jean-Marc DOUMENC, G-din Thomas PICHEGRU, G-din Nacer SAADI
  • TEHNOLOGIJA: G-din Branimir GUERGUINOV, G-din Dragan MILINCIC

 

 

VEŠTINE NA KOJIMA SE RADI

Ovladavanje glavnim etapama naučnog i tehnološkog pristupa radu, usvajanje naučnih i tehnoloških sredstava i metoda, snalaženje u modernim tehnologijama i korišćenje tih sredstava radi nalaženja i obrade informacija, usvajanje moralnog i odgovornog ponašanja.

 

SREDSTVA ZA RAD

 

Tri kabineta specijalno opremnjena za svaki od tri predmeta.

Kompjuteri, videoprojektori, mikroskopi, binokularne lupe, kamere za mikroskop, makete, programi za vršenje eksperimenata uz pomoć kompjutera, programi za simulaciju, staklena oprema, sredstva za merenje, hemijski proizvodi, uzorci kamenja i stenja, fosili…

Sva ova oprema koju učenici imaju na raspolaganju omogućava im stvaran eksperimentalni rad a na pedagoškom planu aktivno učestvovanje u tom radu, kako je i predvidjeno programima francuskog Ministarstva prosvete od šestog razreda (6e) do četvrtog razreda gimnazije (Terminal).

 

PROGRAMI

 

Programi se nalaze na sajtu: eduscol.education.fr

 

POSEBNA PEDAGOŠKA DOGADJANJA

 

 Drugi razred gimnazije (Seconde) :

  • predavanje gospodina Barthélémy-a, specijaliste-majstora za pravljenje sira, u Francuskoj školi i razgledanje jedne fabrike za proizvodnju sira u Zrenjaninu
  • putovanje u Petnicu, srpski naučni centar

 

Treći razred gimnazije – naučni smer (Première S):

  • putovanje po Srbiji u cilju geološkog istraživanja, u društvu sa učenicima francuske gimnazije iz Sofije