Istorija Geografija

Kako se izučava istorija sa geografijom u Francuskoj školi u Beogradu ?

 

Ukoliko se odlučite da upišete svoje dete u Francusku školu u Beogradu, treba da znate da će imati 3 sata nastave istorije sa geografijom nedeljno od šestog razreda (6e) do drugog razreda gimnazije (2nde), a zatim od 2h do 4h u trećem (1ère) i četvrtom razredu gimnazije (Ter), u zavisnosti od usmerenja koje je izabralo.  Pitate se, medjutim, kako će izgledati časovi istorije sa geografijom u Francuskoj školi ? Hoće li se baviti samo  francuskom istorijom ? Da li će biti mesta i za srpsku istoriju ?

Programi istorije sa geografijom jesu oni koje je utvrdilo francusko Ministarstvo prosvete i primenjuju ga sve škole koje čine deo ogromnog lanca francuskih gimnazija u inostranstvu. Ne treba, medjutim, da se brinete da će Vaše dete da izučava samo francusku istoriju.  Ta se istorija, naravno, više izučava nego u drugim internacionalnim školama. Ona je, medjutim, centralna tema u samo dva od sedam razreda koliko zajedno imaju niža i viša gimnazija – u prvom razredu gimnazije (Troisième) i u trećem razredu gimnazije (Première). Programi po kojima se radi u Francuskoj školi u Beogradu su otvoreni prema svetu. U školskoj godini na kraju koje se polaže velika matura, učenici obradjuju različite teme : Evropsku uniju, Kinu, južnu i istočnu Aziju, Saharu i afrički kontinent, Brazil, Sjedinjene Države i američki kontinent, Bliski i Srednji istok…

Uostalom, nastava geografije koja ima mnogo veću važnost nego u nekim drugim obrazovnim sistemima, budući da je zastupljena u svim razredima niže i više gimnazije i koja, što je još jedna njena karakteristika, čini sa istorijom jedinstven predmet, bavi se, pre svega, univerzalnim problemima. Njene dve ideje-vodilje su mondijalizacija i « održivi razvoj ». Mora se primetiti da je geografija koja se danas predaje u francuskim školama prilično inovativna disciplina. Njeno težište nije više fizička geografija (nabrajanje reka, planina, izvora sirovina…) kao što je slučaj u mnogim drugim obrazovnim sistemima; njen su predmet interesovanja mnogo više odnos izmedju ljudskih zajednica i njihovih teritorija, prostorno planiranje, različiti činioci koji u tome učestvuju. Reč je o jednoj vrsti geografije koja ima za cilj praćenje dinamike kretanja našeg savremenog sveta i koja, uz to, treba da doprinosi razvijanju kritičkog pristupa, uključujući i prilikom rada na geografskim kartama. Kada učenici dostignu odredjeni stepen zrelosti, ova geografija stavlja akcenat na geopolitiku u pokušaju da ponudi instrumente za razumevanje savremenih sukoba u različitim delovima sveta.

Kada je reč o programima istorije, francuski pristup teži kombinovanju nekadašnje pedagogije sa modernom, baziranom na traženju odgovora na sva moguća postavljena pitanja. Suprotno nekim drugim medjunarodnim obrazovnim sistemima, on i dalje pridaje odredjenu važnost izučavanju hronoloških orijentira. Od šestog razreda (6e) do prvog razreda gimnazije (3ème), učenici postupno ovladavaju istorijom, počinjući sa praistorijom i završavajući sa savremenom epohom, što ih dovodi, na primer, do izučavanja atentata 11. septembra 2001. Nakon toga, u drugom razredu gimnazije (2nde) ponovo izučavaju Antiku da bi se potom iznova vratili do XXI veka ali sada baveći se mnogo bogatijom problematikom i uz složeniji pristup. Francusko srednjoškolsko obrazovanje je u svoj pristup nastavi uključilo nove pedagoške pristupe pa se tako, uz izvesne sekvence koje se odvijaju u formi predavanja, redovno uključuje i aktivno učeničko učestvovanje kroz kritičke analize dokumenata, studije slučaja, pluridisciplinarna istraživanja, pripreme za debate, igranje uloga… Sve se više cene vežbe kreativnog stvaralaštva kao i kritička razmišljanja o medijima, posebno o Internetu. Pored toga, nastavnici se trude da povežu teme koje obradjuju srpski programi sa istorijom Balkana, Srbije i Jugoslavije iz francuskih programa.

Osim toga, učenici koji to žele, mogu pratiti nastavu istorije sa geografijom na dva jezika : engleskom i francuskom. Dovoljno je odabrati opciju pod imenom NLP (NeLingvističkiPredmet) u okviru Evropske sekcije. Ovde nije reč o ponavljanju istog sadržaja dva puta na dva različita jezika nego o obradi francuskih programa iz anglo-saksonskog ali i iz medjunarodnog ugla, uz izučavanje sadržaja iz istorije i geografije vezanih za Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države.

Na kraju, u zaključku, možemo još jednom podsetiti da se u Francuskoj školi u Beogradu ulažu veliki napori kako bi nastava istorije sa geografijom pratila savremeni svetski trend mondijalizacije, uz podsticanje kritičkog mišljenja i uz otvaranje prema svetu ali bez zanemarivanja lokalne srpske i balkanske stvarnosti koja je deo svetskih tokova.