Profesionalna orijentacija

Zahvaljujući partnerstvu sa AEFE-om, Gospodin Jean-Baptiste TISSOT, psiholog i savetnik za orijentaciju CIO-a (Centar D’Information et d’Orientation d’Aneci, Academie de Grenoble) bio je domaćin dva onlajn informativna sastanka o stručnim predmetima u 1. razredu, o nastavku studija u Francuskoj nakon mature, ali i o platformi parcoursup. Ovo je suštinski deo našeg školskog programa, sa ciljem da svi našim učenicima pomognemo da budu uspešni i da ih podržimo u izboru karijere.

Ova dva sastanka održana su u hotelu Radisson u Beogradu u sredu 11. februara za roditelje i učenike drugog razreda i u četvrtak 12. februara za roditelje i učenike prvog i završnog razreda.

Niže možete pronaći snimke ove dve prezentacije.

…………………………………………… ..

Video snimci konferencija (na francuskom):

Video 1: konferencija u sredu 11. februara: roditelji i učenici drugog razreda

Prezentacija (na francuskom) – Izaberite BAC posle drugog razreda

Video 2: konferencija u četvrtak, 12. februara: roditelji i učenici prvog i završnog razreda (1. deo)

Video 3: konferencija u četvrtak, 12. februara: roditelji i učenici prvog i završnog razreda (2. deo)

Prezentacija (na francuskom) – Izaberite više obrazovanje u Francuskoj posle BAC-a

…………………………………………………

Najtoplije zahvaljujemo gospodinu Tissotu na ove dve konferencije, koje će upotpuniti individualnim intervjuima sa našim srednjoškolcima tokom nedelje od 17. do 22. februara.

Nadamo se da će im vreme provedeno u ovoj profesionalnoj orientaciji omogućiti da na najbolji način izaberu svoju budućnost.