Završni ispit – Velika matura

Završni ispit (‘velika’ matura) – šta treba znati

 

Francuska škola u Beogradu (FŠB) pripada rektoratu u Lionu za deo koji se odnosi na ispite.

 

Završni ispit

 

Francuska škola u Beogradu (FŠB) organizuje završne ispite i dobijanje zvanične diplome koju izdaje Ministarstvo prosvete Republike Francuske. Diploma je priznata u Francuskoj, Švajcarskoj i svim ostalim zemljama Evrope, te omogućava obrazovanje u njima.

 

Maturski ispit je francuski državni ispit koji označava završetak srednjoškolskog obrazovanja i predstavlja uslov za upis na univerzitet. Sastoji se od niza ispita iz različitih predmeta, zavisno od smera koji je učenik izabrao. Pismeni ispiti odvijaju se u junu u periodu od nedelju dana. Svaki ispit nosi sa sobom određene koeficijente, na osnovu kojih se na kraju određuje konačna ocena učenika.

 

Naši učenici od juna 2017. polažu ispite u Beogradu.

 

Ocene se, prema francuskom školskom sistemu, kreću od 1 do 20, a učenik mora da ostvari prosečnu ocenu od najmanje 10 da bi položio ispit. Ukoliko je nakon završnog ispita dobio prosečnu ocenu između 8 i 10, učenik polaže popravne ispite.

Ocene su rangirane na sledeći način (prevod je usklađen sa srpskim opisnim ocenama za određeni nivo postignuća):

 

 • Dovoljan za prosečnu ocenu od 10 do 11,99.
 • Dobar za prosečnu ocenu od 12 do 13,99.
 • Vrlo dobar za prosečnu ocenu od 14 do 15,99.
 • Odličan za prosečnu ocenu višu od 16

 

Od školske 2017/2018. postoji mogućnost da naši učenici steknu i dodatna znanja na engleskom jeziku iz ekonomije (u 1. razredu gimnazije – 2nd) i iz istorije i geografije (u 2. i završnom razredu gimnazije – 1èrе i Terminale). Naziv na francuskom je section européenne. Ukoliko polože završni ispit iz ovih oblasti, učenici dobijaju zvaničnu potvrdu u okviru svoje maturske diplomе.

 

Za naše svršene maturante, njihove roditelje i nastavnike, od juna 2016. organizuje se prijem u Ambasadi Francuske i svečana ceremonija uručenja diploma.

 

 

Završni ispit 2020

 

Učenici završnog razreda 2019/2020. opredelili su se za jedan od dva smera:

 • Ekonomski smer (ES)
 • Prirodno-matematički smer (S)

U okviru pripreme za završni ispit, naša škola organizuje probni završni ispit od 10. do 14. februara 2020. godine.

 

Završni ispit (‘velika’ matura) 2021.

 

Reforma srednje škole/gimnazije

 

Sadаšnja generacija 1ère (2. razred gimnazije) – 2019/2020. је prva generacija koja će polagati završne ispite na novi način. Da biste se upoznali sa detaljima reforme, u nastavku teksta možete pronaći veze (linkove) ka veb-stranicama sa zvaničnim informacijama Ministarstva prosvete Republike Francuske.

 

OPŠTE INFOMACIJE

 

Platforme i alati Ministarstva prosvete (Republike Francuske)

 

Učenici i njihove porodice mogu se preko zvaničnih veb-stranica upoznati sa novim načinom polaganja završnih ispita:

Link prema informacijama u vezi sa generacijom koja 2018/2019. pohađa 2nd (1. razred gimnazije):  http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

Aplikacija Horizons 2021: http://www.horizons21.fr/

 

Saveti za izbor uže stručnih predmeta (spécialités):

 

www.youtube.com/watch?v=zwKkQVJzAEA&list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU&index=1

Redovna provera (contrôle continu) u 1ère (2. razredu gimnazije)

 

Prezentacija testova redovne provere omogućava vam da se organizujete i pripremite za ispite.

Diaporama « Le contrôle continu »

 

Rubrika www.reussirsoncontrolecontinu.fr na veb-stranici QuandJePasseLeBac takođe savetuje kako se pripremiti za testove redovnih provera.

Informacija za učenike i roditelje učenika sadašnjeg 3ème (završni razred osnovne škole)

 

Fascicule d’information aux familles « Le lycée change »  prikazuje promene u srednjoj školi (gimnazija, stručne škole).

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE KOJE SE TIČU FRANCUSKE ŠKOLE U BEOGRADU (FŠB)

Uže stručni predmeti u 1ère (2. razredu gimnazije) u FŠB školske 2019/2020, odobreni na Savetu škole 3. juna 2019.

 

Uže stručni predmeti koji se mogu izabrati u FŠB 2019/2020

*Skraćenice u nastavku su francuske jer se tako pojavljuju u službenim dokumentima i na veb-stranicama.

 

 • Humanistika/humanističke nauke, književnost i filozofija: HLP
 • Strani jezici, njihova književnost i kultura: LLCE
 • Istorija/geografija, geopolitika i političke nauke: HGGSP
 • Ekonomske i društvene nauke: SES
 • Matematika
 • Fizika/hemija: SPC
 • Biologija (doslovno: nauka i život na zemlji): SVT

 

Ovo omogućava učenicima FŠB da izaberu između dvanaest kombinacija:

 • Matematika, HGGSP, SVT
 • Matematika, HGGSP, LLCE
 • Matematika, HGGSP, SES
 • Matematika, SPC, SVT
 • Matematika, SPC, LLCE
 • Matematika, SPC, SES
 • HLP, HGGSP, SVT
 • HLP, HGGSP, jezici
 • HLP, HGGSP, SES
 • HLP, SPC, SVT
 • HLP, SPC, LLCE
 • HLP, SPC, SES