Profesionalna orijentacija

Put obrazovanja «BUDUĆNOST» u Francuskoj školi u Beogradu 2017/2018

 

U okviru zakona o reformi školskog obrazovanja, put obrazovanja ‘BUDUĆNOST’ osmišljen je tako da svakom učeniku od 6-og razreda osnovne do završnog razreda srednje škole omogući da osmisli svoj individualni put obrazovanja u smislu informisanja, usmerenja i otkrivanja sveta zaposlenja u privredi i rada u struci.

 

Upravnik školske ustanove i osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO)  podstiču učenike i vode računa o sprovođenju puta obrazovanja ‘BUDUĆNOST’ 2017-2018 u delo.

 

Put obrazovanja namenjen je sticanju stručnih veština i znanja neophodnih za planiranje budućeg zaposlenja i za razuman i osnovan izbor buduće struke.

 

Cilj mu je da podstakne obrazovne programe usmerene ka obogaćivanju i izmeni predstave o različitim zanimanjima i drugim oblastima poslovnog angažovanja. Zasnovan na postojećim školskim programima, omogućuje stvaranje odgovarajuće veze između disciplinarne obuke, stečenih znanja i veština.    

 

Opšti ciljevi:

 

 • Upoznavanje i razumevanje sveta privrede i rada u struci, kao i raznovrsnosti struka, zanimanja i programa obuke;
 • Razvoj ličnog smisla za angažovanje i inicijativu ;
 • Osmišljavanje ličnog plana školskog i/ili strukovnog usmerenja.

 

Svrha mu je da omogući:

 • Da učenici sami uzmu učešće u izradi svog ličnog plana usmerenja kako bi na taj način stekli bolji pregled postupaka, mogućih pravaca stručne obuke i izbora usmerenja;
 • Da učenici unaprede svoja saznanja o različitim zanimanjima;
 • Da se unapredi dijalog u okviru obrazovne zajednice i da se usmerenje postavi kao zajednička aktivnost u pogledu osmišljavanja puta obrazovanja i izrade međudisciplinarnih projekata;
 • Bolje upoznavanje lokalnog privrednog okruženja kroz razvoj partnerskih programa sa celokupnom društvenom zajednicom u cilju boljeg informisanja učenika;
 • Lakšu i efikasniju razmenu između škole i privrednih subjekata kroz sklapanje sporazuma na lokalnom nivou, a u cilju pružanja učenicima najsvrsishodnijih i njihovim potrebama najbolje prilagođenih informacija.     

 

Radni ciljevi:

 

Pripremiti učenike za:

 1. Individualno osmišljavanje ličnog puta obrazovanja;
 2. da zaista postanu aktivni učesnici u izboru svog usmerenja.  

 

Učesnici

 

Učenik, razredni starešina, roditelji, osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO), upravnik školske ustanove, privredni subjekti/strukovne organizacije, pedagoški tim (profesori, glavni savetnik za obrazovanje, službenik zadužen za vođenje evidencije i dokumentacije).

 

Postupci

 

Rad će biti usmeren ka individualnom angažovanju u procesu usmerenja (spoznaja i svest o sopstvenoj ličnosti, umeće određivanja sopstvenog mesta u okviru razreda, sagledavanje sopstvenih vrlina i nedostataka,…), ka upoznavanju sa različitim obrazovnim smerovima, ka sagledavanju privrednog okruženja, različitih struka i zanimanja.

 

FRANCUSKA ŠKOLA U BEOGRADU – PUT OBRAZOVANJA ‘BUDUĆNOST’ U NIŽIM RAZREDIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – GODINA 2017-2018

 

Razred na koji se odnosi Predviđene aktivnosti  (u zagradi, učesnici koji učestvuju u aktivnostima)
6. razred

(6. razred po školskom sistemu u Srbiji)

Osnovni cilj na ovom nivou jeste prilagođavanje učenika na prvi stepen sredjoškolskog obrazovanja

Nastavak aktivnosti školskog-srednjoškolskog odbora sa periodom posmatranja i uklapanja učenika petog razreda u prvi stepen srednjoškolskog obrazovanja, uz posebno praćenje slabijih učenika po završetku petog razreda osnovne škole.

– Primena softvera Folios od novembra 2017. (nastavnici + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO));

– Na času razrednih aktivnosti (HVC), praćenje prilagođavanja učenika na prvi stepen srednjoškolskog obrazovanja u 1. tromesečju: raspored časova, digitalni udžbenici, elektronska pošta, ‘Pronote’, organizacija pisanja domaćih zadataka, metode rada (razrede starešine);

– Upoznavanje sa strukama i zanimanja: predstavljanje različitih struka i zanimanja u 2. i 3. tromesečju  (spoljni učesnici, roditelji);

– Osvrt na različite smerove u francuskoj školi do nivoa mature. U 3. tromesečju (primena softvera Folios od novembra 2017. (nastavnici + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO)):

  • Pokretanje personalizovanih programa za uspeh u obrazovanju za učenike koji imaju najviše teškoća u savladavanju gradiva
  • Praćenje učenika i njihovog prilagođavanja na srednjoškolsko obrazovanje (izveštaj razrednih starešina)
  • Stalni individualni razgovori na zahtev učenika (sa razrednim starešinama i/ili osobljem zaduženim za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))
5. razred (7. razred po školskom sistemu u Srbiji) – Primena softvera Folios od novembra 2017. (nastavnici + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO));

– Na času razrednih aktivnosti (HVC): rad na ličnoj spoznaji na osnovu beleški „moje vrline i mane“ i kako pomoći drugu (razredne starešine) – Individualni razgovori na zahtev učenika;

– Anketa o vrsti zanimanja koja zanimaju učenike, formiranje baze video-snimaka preko YouTube-a sa predstavljanjem različitih zanimanja, emitovanje po 2-3 video zapisa po tipu zanimanja;

Na sajtu ONISEP-a  stranica za predstavljanje različitih zanimanja po kategorijama. Struke i zanimanja…

Ciljane aktivnosti: Poseta Institutu za razvoj pesticida i zaštitu životne sredine u Zemunu, u sklopu upoznavanja sa različitim poslovnim delatnostima i zanimanjima.

4. razred

(8. razred po školskom sistemu u Srbiji)

– Primena softvera Folios od novembra 2017. (nastavnici + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO));

– Individualni razgovori na zahtev učenika (sa razrednim starešinama i/ili osobljem zaduženim za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

Ciljane aktivnosti: «U sklopu teme štampa i novinarstvo», u programu za 4. razred (8. razred osnovne škole po školskom sistemu u Srbiji),  predložiti učenicima kako teorijski, tako i praktični i efektivni pristup strukama u oblasti štampe; pozvati jednog novinara ili stručnjaka iz neke druge srodne oblasti da predstave svoje zanimanje, izazove i prilike koje se pred njima otvaraju sa dolaskom digitalne revolucije i prodorom interneta. Poseta jednoj štampariji i jednoj novinskoj redakciji.

Organizacija predstavljanja francuske štampe za učenike nižih razreda. Organizacija prelaska u druge razrede.

Završni rad 

Sastavljanje nekoliko članaka, reportaža, izjava, hronika, anketa, intervjua u vezi sa Francuskom školom, francuskim prisustvom u Srbiji, istorijsko-političkim odnosima dveju zemalja, zastupljenosti srpske kulture u Francuskoj, učenju francuskog jezika u Srbiji, itd.  Mogli bismo od nekih roditelja (preduzetnici, bankari, diplomate, vojna lica, profesori, itd.) da zatražimo da obavimo razgovor i da ostvarimo izvesnu saradnju, kao i da organizujemo susret s bivšim učenicima koji su sada zaposleni u francuskim preduzećima (razredne starešine + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO) + dobrovoljni učesnici, evidentičari, ostali nastavnici?).

3. razred (1. razred srednje škole po školskom sistemu u Srbiji) Septembar – décembar
Tumačenje nove diplome srednjeg nivoa obrazovanja (DNB) i međudisciplinarne praktične nastave (EPI)  (razredne starešine)
Obraćanje direktora: « Ulozi u prvom razredu srednje škole» (direktor)
Popis zanimanja koja bi mogla biti zanimjiva za učenike.– Primena softvera Folios od novembra 2017. (nastavnici + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))
Forum zanimanja, 9. decembra 2017. (uprava, profesori, razredne starešine, evidentičari, školski redari,  sekretarijati)
Februar – juni
– Predstavljanje obrazovnih smerova (razredne starešine + učenici ekonomsko-društvenog/književnog/naučnog smera (ES/L/S))
– Obuka u samoocenjivanju: popunjavanje upitnika i simulacija razgovora za posao (razredne starešine)
– Individualni razgovori na temu usmerenja, pretrage poslova na internetu i popunjavanja obrazaca (razredne starešine)

 

Ciljane aktivnosti 
Međudisciplinarna praktična nastava (EPI): «Veliki izazovi urbanizma današnjice»
Zanimanja u oblasti urbanog razvoja (urbanista, uređenje teritorije, građevinski arhitekta, pejzažni arhitekta), detaljan pregled i opis tokom jednog namenskog časa.

– Sprovođenje ankete među učenicima 1./završnog razreda (odnosno 3. i 4. razreda srednje škole po školskom sistemu u Srbiji) u vezi sa zanimanjima kojima žele da se bave

– Sprovođenje ankete među profesorima (Da li su oduvek želeli da se bave ovim zanimanjem? Kojim drugim zanimanjem su imali mogućnost da se bave?)

– Video materijali na temu «Snimam zanimanje koje mi se dopada» sa ciljem otvaranja mogućnosti ka drugim zanimanjima ili vođenja razgovora o željama učenika

– Simulacija razgovora za posao sa sastavljanjem CV-a:  šta reći ako ste u ulozi lica koje traži posao, šta tražiti ako ste u ulozi vlasnika firme….

– Obavljanje istraživanja u paru  (po dvoje učenika za jedno zanimanje) i presek informacija

U okviru poglavlja «produktivni prostori u Francuskoj», navesti inovativne delatnosti i zanimanja budućnosti.

 

FRANCUSKA ŠKOLA U BEOGRADU – PUT OBRAZOVANJA ‘BUDUĆNOST’ U VIŠIM RAZREDIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA –  GODINA 2017-2018

 

Razred na koji se odnosi Predviđeni postupci (u zagradi, učesnici koji učestvuju u aktivnostima)
2. razred

(2. razred srednje škole po školskom sistemu u Srbiji)

– Seminar o integraciji, održan na Tari u septembru 2017. (pedagoški timovi)

– Primena softvera Folios od novembra 2017. (nastavnici + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

– Forum zanimanja meseca, održan 9. decembra 2017. (uprava, profesori, razredne starešine, evidentičar, VS,  sekretarijati)

– Upoznavanje sa strukovnim okruženjem za učenike drugog razreda srednje škole,  od 26.03. do 30.03.2018. (niže upravne strukture, osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO), razredne starešine, ekipa pedagoga, školski redari)

Obuka u sastavljanju CV-a

Obuka u sastavljanju motivacionog pisma

Susret sa lokalnim privrednim subjektima i stručnjacima iz različitih strukovnih oblasti

– Učešće u aktivnostima i na konkursu ‘Snimam zanimanje koje mi se dopada’ (profesor ekonomsko-društvenih nauka + književnosti)

– Sastavljanje i vođenje knjižice o usmerenju sa individualnim praćenjem sa učenicima drugog razreda (tokom čitave godine – profesori, razredne starešine)

– Predstavljanje smerova: književni/ekonomsko-društveni/naučni (L/ES/S) pre početka 3. tromesečja od strane učenika 1. razreda (odnosno 3. razreda srednje škole po školskom sistemu u Srbiji) (razredne starešine + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

Izlet u Petnicu sredinom juna 2018. (profesori ciljanih razreda)

1. razred

(3. razred srednje škole po školskom sistemu u Srbiji)

– Primena softvera Folios od novembra 2017. (nastavnici + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

– Forum zanimanja meseca od 9. decembra 2017. (uprava, profesori, razredne starešine, evidentičar, VS,  sekretarijati)

– Predstavljanje višeg obrazovanja u saradnji sa ‘Campus France’ u nov. / dec. 2017. (učesnici ‘Campus France’ + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

– Putovanje u Lion fokusirano na post-matursku obuku od 20. do 24.01.2018. (profesori ciljanih predmeta + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

– Informativni roditeljski sastanak: predstavljanje post-maturskih studija, u decembru ’17. ili januaru ’18. (uprava + razredne starešine)

– Susret sa predstavnicima lokalnih privrednih subjekata, stručnjaka iz različitih oblasti delatnosti (pedagoški timovi + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

– Susret sa bivšim učenicima Francuske škole u Beogradu, prema mogućnostima, tokom 2. semestra (razredni starešina)

Završni razred(4. razred srednje škole po školskom sistemu u Srbiji) – Predstavljanje višeg obrazovanja u saradnji sa ‘Campus France’ u nov. / dec. 2017. (predstavnik ‘Campus France’ + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

– Primena softvera Folios od novembra 2017.

– Forum zanimanja meseca od 9. decembra 2017. (uprava, profesori, razredne starešine, evidentičar, školski redari,  sekretarijati)

– Putovanje u Lion fokusirano na post-matursku obuku od 20. do 24.01.2018. (profesori ciljanih predmeta + osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO))

– Informativni roditeljski sastanak: predstavljanje post-maturskih studija, u decembru ’17. ili januaru ’18. (uprava + razredne starešine)

Individualni sastanak na temu usmerenja u cilju sastavljanja izveštaja o željama učenika i davanja sugestija u okviru sastavljanja konačnog ličnog plana višeg obrazovanja (razredni starešina)

– Pretraga na internetu na temu različitih usmerenja tokom svakog raspusta, kao i tokom časova individualnog praćenja u završnom razredu (razredni starešina)

– Upis na modul koji zamenjuje APB (post-maturski prijem), a u vezi sa Soroš fondacijom tokom čitavog procesa (osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO), razredne starešine, sekretarijat)

– sastanak sa porodicama učenika u slučaju posebnih teškoća ili po njihovom zahtevu (razredne starešine i/ili osoblje zaduženo za informisanje i usmeravanje u obrazovanju (PRIO)

– Odbor za usmerenje početkom marta 2018. (niži nivoi uprave + pedagoški timovi)