Gimnazija

Po završetku četiri razreda na koledžu, učenici nastavljaju obrazovanje u gimnaziji, u kojoj školovanje traje tri godine.

 

Drugi razred srednje škole predstavlja prekretnicu pre završnog ciklusa školovanja, koja se odlikuje postepenom specijalizacijom obrazovanja prvom i završnom razredu (odnosno trećem i četvrtom razredu srednje škole po školskom sistemu u Srbiji).  

 

Francuska škola u Beogradu (EFB) nudi tri klasična opšta obrazovna smera:

  • Ekonomsko-društveni smer (ES)
  • Naučni smer (S).
  • Književni smer (L)


Opšti smer upućuje naše maturante na univerzitetske studije, na grupe za pripremu na upis na visoke škole ili eventualno ka oblastima uže specijalizacije (Univerzitetski institut za tehnologiju (IUT), Viša tehnička škola (BTS)).

Učenici završnog razreda (četrvti razred srednje škole po školskom sistemu u Srbiji) koji žele da nastave da studiraju u Francuskoj moraju da se prijave na platformu ‘Parcours’ na sajtu  www.parcoursup.fr .

 

Obratite pažnju da novi maturski ispit stupa na snagu 2021. godine i odnosiće se na učenike koji se pripremaju za upis u drugi razred srednje škole u školskoj 2018-2019 godini. Više informacija možete potražiti na sledećem linku :

http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-un-tremplin-pour-la-reussite.html#Le_dossier_de_presse_Baccalaureat_2021