Obdanište / Osnovna škola

Ocenjivanje rada učenika u prvom razredu osnovne škole

 

Nastavnici ocenjuju učenike tokom čitave školske godine. Roditelji obavezno potpisuju ocene učenika.

 

U predškolskom razredu

 

Napredak dece unosi se u knjižicu uspeha, koja se dostavlja porodicama dece dva puta u toku godine (u januaru i u junu).

Roditelji se upoznaju sa sadržajem knjižice uspeha i potpisuju ga.

Porodice su na taj način u mogućnosti da redovno prate napredak i sticanje znanja  svoje dece.

 

U drugom i trećem razredu osnovne škole

 

Izveštaj sa ocenama dostavlja se na kraju svakog tromesečja (u decembru, martu i junu) porodicama učenika preko platforme Livreval (link). .

Izveštaj sa ocenama mora obavezno da bude elektronski potpisan na platformi od strane porodice učenika.

Porodice učenika imaju mogućnost individualnog sastanka sa nastavnicima u svakom tromesečju, u cilju efikasnog praćenja toka školovanja svoje dece.