Sertifikati

U skladu sa jezičkom politikom Agencije za izučavanje francuskog jezika u inostranstvu, Francuska škola u Beogradu nudi svojim učenicima mogućnost sticanja čitave lepeze potvrda o znanju raznih jezika u toku njihovog školovanja. Francuska škola ima mogućnost da upiše učenike na ispit za željenu sertifikat nakon što su roditelji izmirili troškove upisa, a jedan od nastavnika će se naći u pratnji učenika onoga dana kada se bude polagao ispit. U svakom slučaju, kandidate će o načinu polaganja ispita obaveštavati njihovi profesori jezika. Za polaganje nekih jezika neophodna je dodatna priprema u odnosu na redovne časove stranog jezika, dok je za druge priprema već uključena u redovnu nastavu.

 

Polaganje ispita za potvrde o znanju stranih jezika nije ni u kom slučaju obaveza u okviru školovanja u Francuskoj školi. Ove potvrde, medjutim, mogu da budu korisne u slučaju nastavljanja školovanja u drugim obrazovnim sistemima i posebno prilikom studiranja na stranim fakultetima.

Podsećamo da je sertifikovanje vrsta testa koji potvrđuje jezički nivo učenika. Ispiti su koncipirani sa osloncem na CERCL (Zajednički evropski referentni okvir za jezike). Težina ovih testovi zavise od nivoa – A1 do C2 – koje je ustanovio isti onaj dokument, a o testovima se brinu nezavisne institucije, partneri  Francuske škole :

 • Za francuski kao strani jezik : Francuski institut u Srbiji
 • Za srpski : Filološki fakultet u Beogradu
 • Za engleski : Britanski savet
 • Za španski : Institut Servantes
 • Za nemački : Geteov institut
 • Za ruski : Ruski institut u Beogradu
 • Za italijanski : Italijanski kulturni institut

U ovom trenutku sticanje potvrda o znanju različitih jezika u Francuskoj  školi je organizovano na sledeći način:

 

Osnovna škola

 

  CE 2 (treći razred) CM2 (peti razred)
Francuski DELF Prim – A1 DELF Prim – A2
Engleski   Cambridge Movers ou Flyers
Srpski Diploma srpskog jezika kao stranog A1 do B1 (ukoliko roditelji zatraže)

Sertifikovanje srpskog kao stranog jezika (nivoi A1 do B1) se može obaviti od CE2 (trećeg) do CM2 (petog razreda), a na osnovu zahteva roditelja.

 

Srednja škola

 

  5ème (sedmi razred) 4ème (osmi razred) 3ème (prvi razred gimnazije) 2nde (drugi razred gimnazije) 1ère (treći razred gimnazije)
Francuski DELF Junior B1 (u zavisnosti od nivoa znanja učenika) DELF Junior 2 (u zavisnosti od nivoa znanja učenika)  
Srpski Diploma srpskog jezika kao stranog od A1 do B1 (ukoliko roditelji zatraže)      
Engleski Cambridge PET B1     Cambridge FCE B2  
Nemački         Goethe Zertifikat A1
Španski         DELE B1
Italijanski         CILS B1
Ruski     диплом русского языка как иностранного de l’Université de St Péterbourg A1, A2, B1  

NB :

Osim u posebnim slučajevima, sertifikati utvrđuju veštine u četiri jezičke kategorije : Usmenom razumevanju / Slušanju ; Pismenom razumevanju / Čitanju ; Usmenom izražavanju / Pričanju ; Pismenom izražavanju / Pisanju.

Nivoi u Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike odgovaraju sledećim stepenima :

A1 : Uvodni nivo

 • A2 : Bazni nivo
 • B1 : Srednji nivo
 • B2 : Napredni nivo
 • C1 : Nivo samostalne komunikacije
 • C2 : Vladanje jezikom