Koledž

Na isti način kao i u osnovnoj školi, izučavanje jezika predstavlja jedan od glavnih pravaca delovanja obrazovne politike naše škole. Kroz pedagoške mere koje se svake godine prilagodjavaju uočenim potrebama, kroz široku ponudu sertifikovanja znanja jezika kao i kroz brojne projekte razmene djaka i lingvističkih putovanja, Francuska škola pokazuje svoju želju da ponudi svojim učenicima najraznovrsnije jezičke programe.

 

Učenje stranih jezika se bazira na CERCL-ovim (Zajednički evropski referentni okvir za jezike) programima i nivoima znanja koji su u saglasiju sa Službenim uputstvima francuskog Ministarstva prosvete.

 

Usvojeni ciljevi, medjutim, mogu ponekad da prevazidju znanje koje se očekuje na kraju ciklusa : A1 – A2 na kraju trećeg ciklusa za prvi strani jezik, A2 – B1 na kraju četvrtog ciklusa, B1 na kraju drugog razreda gimnazije i B2 na kraju četvrtog razreda gimnazije, zbog ozbiljnog i intenzivnog učenja jezika još od vrtića i osnovne škole, posebno kroz pojačani program engleskog jezika (PAR). O tome svedoče nivoi sertifikovanja različitih jezika koje polažu naši učenici.

 

U Francuskoj školi je u toku diskusija o uvodjenju pojačanog programa engleskog jezika u njenoj srednjoj školi, programa koji, inače, već prati veliki broj učenika u vrtiću i u osnovnoj školi. Na kraju diskusije, ponudjeno rešenje o nastavi treba da dobije odobrenje pre nego što bude primenjeno, u najboljem slučaju početkom školske 2019. godine.

 

U ovom trenutku Francuska škola nudi u svojoj srednjoj školi široku lepezu stranih jezika u zavisnosti od razreda i grupa. Učenici niže gimnazije tako uče tri strana jezika (pored francuskog kao glavnog jezika) već od sedmog razreda. Pored ovih obaveznih jezika postoji i mogućnost izučavanja latinskog kao izbornog.

 

Nastava stranih jezika zastupljena je sa onim brojem časova koje odredjuju Službena uputstva francuskog Ministarstva prosvete. Medjutim, u zavisnosti od razreda, broja učenika u grupi ali i načina rada koji su odabrali profesori jezika, broj nastavnih sati i načini organizovanja rada svakog razreda mogu da se menjaju od godine do godine.

 

Engleski je obavezan strani jezik u Francuskoj školi u Beogradu za sve učenike niže gimnazije. Kada je reč o učenju srpskog, učenici u svakom razredu niže gimnazije su podeljeni u dve grupe, jednu kojoj je srpski maternji jezik i drugu kojoj je srpski strani jezik.

 

Od početka školske 2016.godine, u skladu sa reformom izučavanja jezika u nižoj gimnaziji, svi učenici od sedmog razreda uče i drugi strani jezik.  Francuska škola u Beogradu nudi kao drugi strani jezik izbor izmedju sledećih jezika : nemačkog, španskog i italijanskog.

 

Uz to, počev od drugog razreda gimnazije, učenici mogu svom lingvističkom izboru dodati i ruski jezik.

 

Pored klasičnog učenja stranih jezika, Francuska škola u Beogradu daje mogućnost svojim učenicima da izaberu predavanja iz odredjenog predmeta na stranom jeziku, u okviru NLP (izučavanje NeLingvističkog Predmeta).

 

Trenutno, Evropska sekcija počinje u drugom razredu gimnazije (2nde) sa časovima ekonomije na engleskom jeziku. Nastavlja se u trećem (1ère) i četvrtom razredu (Terminale) sa nastavom istorije i geografije na engleskom.

 

Učenici koji polože poseban ispit iz NLP (NeLingvističkog Predmeta) u okviru mature mogu da dobiju, pod odredjenim uslovima, oznaku « Evropska sekcija » na svojoj diplomi o zavšenoj srednjoj školi.