JA SAM RIZICAN KONTAKT ZA COVID 19

U protokolu koji se nalazi ovde, jedini validan test je test PCR:

Texte Covid 19 – test explication SR