Interno takmičenje iz fizike i hemije

Organizovali smo interno takmičenje iz fizike i hemije 22. maja, a radi odabrira učenika koji će učestvovati na internacionalnom takmičenju srednjoškolaca, kako bismo ih suočili sa visokim zahtevima i specifičnim uslovima na ovom takmičenju na kome je potrebno obrazložiti odgovore i razviti strategije za bolji uspeh u odnosu na konkurente. Od učesnika se očekuje i da koriste sve znanje stečeno od 5. razreda pa do sada, kao i da to znanje primene na nepoznatom kontekstu. Zadaci sa takmičenja su na linku. Čestitamo svim učesnicima!