Ponovni upis

OBNOVA UPISA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019-2020.

 

Kampanja obnove upisa za školsku godinu 2019-2020. (za učenike koji trenutno pohađaju Francusku školu u Beogradu (EFB))  počinje 1. marta 2019.

 

Obnova upisa vrši se putem interneta na sajtu ‘Eduka’.

 

Podsećamo porodice učenika da je obnova upisa konačna samo ako je predmet učenika kompletiran i ako su uredno izmireni svi troškovi školarine za školsku godinu 2018/2019., kao i troškovi obnove upisa za školsku godinu 2019/2020. Navedeni iznos za obnovu upisa neće biti refundiran u slučaju da se dete ne pojavi u školi na početku sledeće školske godine.

 

Stipendije za školovanje

 

Zahtev za dodelu ili obnovu stipendije za školovanje može se podneti za decu – francuske državljane u konzulatu Francuske u Beogradu.

 

Školske stipendije